BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
AL-Noorachi Muzahim (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Koncepcja Kaizen czyli idea małych kroków i niskokosztowych metod doskonalenia zarządzania rozwojem organizacji
Kaizen Concept - the Idea of Small Steps and Low-Cost Methods of Improvement of Management of Organization's Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 99-107, bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Kaizen, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Filozofia działania przedsiębiorstwa
Kaizen, Enterprise management, Enterprise operation philosophy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Koncepcja KAIZEN wywodzi się z japońskiej filozofii zarządzania organizacją. Jest to termin, który składa się z dwóch wyrazów japońskich: Kai - 'zmiana' oraz zen - 'dobry'. W myśl tej filozofii wszyscy pracownicy organizacji, niezależnie od szczebla i zajmowanego stanowiska, powinni myśleć i poszukiwać pomysłów na udoskonalenie, poprawienie i ulepszenie jej działania, ponieważ są to procesy ciągłe, nie mające końca - tak jak tęcza. (fragment tekstu)

Masaaki Imai, the founder and Honorary President of KAIZEN INSTITUTE, defines that philosophy of the KAIZEN "is a continuous improvement strategy... every day, by every worker, everywhere". In this work the author has attempted, firstly - to define an organization, secondly - to explain the foundations of the KAIZEN philosophy and its assumptions, thirdly - to explain the meaning of 10 principles that the KAIZEN concept is based on, fourthly - to provide examples to manifest the benefits from coming from the application of the KAIZEN concept.
The closing part of this work is a summary and recommendation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Słownik języka polskiego (1979), t. II, Warszawa.
 2. Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 3. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jarugow A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyki, Gdańsk.
 5. Sikorski Cz. (1999), Zachowanie ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Masaaki Imai (2007), Kazein: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Kraków.
 7. Masaaki Imai (2006), Gemba Kazein - zdroworozsądkowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Kraków.
 8. Laregu W. (2009), Filozofia Kazein w biurze, Onepress, Gliwice.
 9. Wawak W. (2004), Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, wyd. 2, Onepress, Warszawa.
 10. Cichoń M., Cisek M. (2013), Biblia e-biznesu, Onepress, Gliwice.
 11. http://www.biznes_firma.pl/KAIZEN_jako_sposób_redukcji_kosztów_w_przediębiorstwie, dostęp: 13.05.2011.
 12. Suzuki H. (1995), Practical Kaizen for productivity facilitators, II Japan Productivity Center, Tokoyo.
 13. Folejewska A. (2013), KAIZEN - dążenie do doskonałości, filozofia działania, której istotę stanowi doskonalenie, VERLAG DASH-OFER Sp. z o.o, Warszawa.
 14. Prezentacje_Filozofia Kazein_Zarządzanie i Inżynieria Produkcji_Notatki i materiały_Mail Grupowy.pl, dostęp: 7.11.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu