BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowski Tomasz Adam (Uniwersytet Łódzki), Karkowska Dorota (Uczelnia Łazarskiego), Skoczylas Paweł (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
PN-EN ISO 9001:2015 i EN 15224:2012 jako element doskonalenia procesów logistycznych
PN-EN ISO 9001:2015 and EN 15224:2012 as a Way of Improving Logistical Processes
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 109-119, bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Zarządzanie ryzykiem, Procesy logistyczne
Quality management, Risk management, Logistics processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z nową normą PN-EN ISO 9001:2015, która zastępuje normę EN ISO 9001:2008 i która koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem, ponadto jej wdrożenie z założenia ma przyczynić się do stwarzania szans na zwiększenie zadowolenia pacjentów. Ponadto artykuł prezentuje zagadnienia związane z nową normą EN 15224 stworzoną wyłącznie dla sektora ochrony zdrowia, której wdrożenie ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i minimalizacji ryzyka wystąpienia zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Artykuł został napisany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu, na podstawie aktualnych aktów prawnych oraz na podstawie analizy norm ISO. W artykule zastosowano analizę typu desk research. (fragment tekstu)

Quality management systems, often linked with risk management, are a highly effective tool used to minimize the risks that affect patients' security. Also, they translate into a reduced cost of error correction, and a decrease in the number of compensation claims made by the patients. The aim of the article is to discuss the issues concerning the newly introduced PN-EN ISO 9001:2015 standard, which substitutes the EN ISO 9001:2008 standard, focuses on risk management, and is intended to increase patients' satisfaction. Moreover, the article discusses the issues related with the new EN 15224 standard, created exclusively for the healthcare sector. Its implementation is intended to increase patients security and minimize the risk of healthcare associated infections. The study is based on the latest subject literature, the current legal acts and the analysis of ISO standard. The analysis method applied in the article is a desk research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Radziwiłł: spełnianie wymagań jakościowych w służbie zdrowia będzie obowiązkowe (2016), [online] http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/987873,radziwill-spelnianie-wymagan-jakosciowych-wsluzbie-zdrowia-bedzie-obowiazkowe.html, dostęp: 30 listopada 2016.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1372).
 3. Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Norma Europejska EN ISO 9001:2015 Quality Management Systems - Requirements (ISO 9001:2015) ma status Polskiej Normy (2016), PKN, Warszawa.
 4. Trela A. (2015a), Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 5. Trela A. (2013), Nowa norma zarządzania jakością EN 15224: 2012 dla placówek medycznych, www. experto24.pl, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 6. Trela A. (2015b), Zarządzanie jakością usług medycznych wg normy ISO 9001:2015 po zmianach, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 7. Trela A. (2016), Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania - normy ISO i standardy akredytacyjne, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 8. Trela A. (2015c), Zarządzanie jakością w placówce medycznej. Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia, wydanie II, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 9. Usługi sektora ochrony zdrowia, Systemy zarządzania jakością, Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008, Norma Europejska EN 15224:2012 Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008 ma status Polskiej Normy PN-EN 15224:2013-4 (2013), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 10. Ustawa (2004) z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.)
 11. Załącznik A (informacyjny) Wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i koncepcji, Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Norma Europejska EN ISO 9001:2015 Quality Management Systems - Requirements (ISO 9001:2015) ma status Polskiej Normy (2016), PKN, Warszawa.
 12. Zarządzenie (2014a) Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 13. Zarządzenie (2014b) Nr 87/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 14. Zimon D. (2013), Logistyka a koncepcje i systemy zarządzania jakością, "Logistyka", nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu