BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Benchmarking w zarządzaniu hotelami trzy- i czterogwiazdkowymi na terenie Rzeszowa
Benchmarking in Three- and Four-Star Hotel Management in Rzeszow
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2012, nr 26, s. 150-162, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Turystyka, Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Zarządzanie usługami
Benchmarking, Tourism, Hotel industry, Hotel services, Services management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rzeszów
Abstrakt
Do wprowadzania zmian w przedsiębiorstwach turystycznych skłania często narzucona przez przemiany rynkowe konieczność lub kreatywność i przedsiębiorczość samych zarządzających. Jedną z metod, które wspomagają doskonalenie efektywności własnej organizacji, a także przyspieszają tempo zmian w przedsiębiorstwie, jest benchmarking. W artykule opisano tę metodę, uwzględniając jej specyfikę i zastosowanie na rynku usług hotelarskich na terenie Rzeszowa w hotelach trzy- i czterogwiazdkowych. Podjęto próbę wyjaśnienia motywów zastosowania ww. metody, a także źródeł wiedzy na jej temat. Przedstawiono ponadto najistotniejsze problemy, bariery i ograniczenia, z jakimi spotkali się zarządzający przy wdrażaniu benchmarkingu. (abstrakt oryginalny)

Changes in tourism enterprises are often the consequence of transformations in the market or creativity and resourcefulness of managers. One of the methods that help to improve the efficiency of your organization, as well as accelerate the pace of change in the company, is benchmarking. This article describes the method, taking into account the specificity and the use of the hospitality market in Rzeszow in three-and four-star hotels. The research attempts to clarify the use of benchmarking and offers source material. Moreover it presents the most important issues, barriers and constrains that managers met with the implementation of benchmarking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen B. (1999) Industrial Benchmarking for Competitive Advantage, "Human Systems Management", nr 18.
 2. Bengt K., Svante O. (1995) Benchmarking - równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Zarządzanie i Finanse - Józef Śnieciski, Warszawa.
 3. Czekaj J. (1995) Benchmarking - metoda racjonalizacji organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 4. Czyż-Gwiazda E. (2006) Benchmarking, Benchmark Index, czyli jak porównywać się z najlepszymi, Wydawnictwo CBM, Katowice.
 5. Jedlińska M. (2002) Perspektywy wykorzystania benchamrkingu w polskich przedsiębiorstwach turystycznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, "Zarządzanie i Marketing", nr 936, Wrocław.
 6. Karlöf B., Östblom S. (1995) Benchmarking - równaj do najlepszych, Zarządzanie i Finanse, Warszawa.
 7. Kowalak R. (2003) Obszary zastosowań benchmarkingu w controllingu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 984, Wrocław.
 8. Kowalak R. (2009) Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Lee DeFranco A. (2004) Benchmarking: measuring financial successs in the hotel industry, "Accounting and Financial Management", rozdz. 5.
 10. Martyniak Z. (1997) Organizacja i zarządzanie - 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków.
 11. Nawrocka E., Oparka S. (2007) Hotel w XXI wieku. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Wydawnictwo WSZ we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Penc-Pietrzak I. (2001) Benchmarking jako metoda poszukiwania wzorcowych rozwiązań, ZN WSZi M w Warszawie, nr 1(9).
 13. Sherman H.D., Zhu J. (2006) Benchmarking to Seek Lower-Cost High-Quality Service with Data Envelopment Analysis: Evidence from a U.S. bank application.
 14. Skalik J. (1996) Metody i techniki organizatorskie, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Stoner J., Freeman E.R., Gilbert R.D. (1997) Kierowanie, PWE, Warszawa.
 16. Sztucki T. (1998) Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet.
 17. Węgrzyn A. (1998) Benchmarking - nowa filozofia zarządzania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 789, "Zarządzanie i Marketing" 9, Wrocław.
 18. Wöber K.W. (2001) Benchmarking for tourism organizations. An eGiude for Tourism Managers, National Laboratory for Tourism and eCommerce, November.
 19. Zairi M., Al-Mashari M. (2005) The role of benchmarking in best practice management and knowledge sparing, "Journal o Computer Information Systems", Summer.
 20. Konarzewska-Gubała E., red. (2003) Zarządzanie przez jakość, koncepcje, metody, studia przypadków, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Ziębicki B. (1998) Metodyka benchmarkingu w dużych i małych przedsiębiorstwach, ZN AE, Kraków, nr 506.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu