BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowski Tomasz Adam (Uniwersytet Łódzki), Karkowska Dorota (Uczelnia Łazarskiego), Skoczylas Paweł (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Akredytacja jako element doskonalenia procesów logistycznych
Accreditation as a Way of Improving Logistical Processes
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 135-146, bibliogr. 29 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Akredytacja, Zarządzanie jakością, Procesy logistyczne, Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Accreditation, Quality management, Logistics processes, Management in healthcare
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z akredytacją, która od 2009 r. ma umocowanie prawne w postaci ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia. Artykuł omawia także standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, które cyklicznie są wprowadzane od 2010 r. i dotyczą różnych obszarów. W artykule przedstawiono również projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", którego głównym celem było zwiększenie liczby szpitali akredytowanych. Artykuł został napisany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu oraz aktualnych aktów prawnych, jak również standardów akredytacyjnych. W artykule zastosowano analizę typu desk research. (fragment tekstu)

Accreditation is the oldest and the most common form of an external evaluation conducted to assess the healthcare quality. It consists of a voluntary control run by external auditors, i.e. visitators, which, once the specified criteria are fulfilled, is followed by an accreditation certificate granted by the Healthcare Quality Monitoring Centre (CMJ by its Polish abbreviation). An important aspect of the certification process is the fact that the healthcare unit is assessed as a whole. The aim of the article is to discuss the issues concerning the accreditation process, which since 2009 has its legal basis in the Healthcare Accreditation Act. Moreover, the article discusses the accreditation standards in terms of proving healthcare services, introduced cyclically since 2010 and covering various fields. The article contains a description of 'Supporting accreditation process of healthcare units" Project, the main aim of which was to increase the number of accredited hospitals. The study is based on the latest subject literature, the current legal acts and accreditation standards. The analysis method applied in the article is a desk research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akredytacja szpitali (2012), Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków.
 2. Dobska M. (2013), Reorientacja w zarządzaniu przekształconym podmiotem leczniczym, Poznań.
 3. Dobska M., Dobski P. (2016), Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Gawłowska-Stępień E. (1999), Marketing usług zdrowotnych w SPZOZ a akredytacja [w:] Jakość w opiece zdrowotnej, Kraków.
 5. http://www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 125&Itemid=44 (2016a), dostęp: 30 listopada 2016.
 6. http://www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 1&Itemid=11 (2016b), dostęp: 30 listopada 2016.
 7. http://www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 44&Itemid=17 (2016c), dostęp: 30 listopada 2016.
 8. http://www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 11&Itemid=8 (2016d), dostęp: 30 listopada 2016.
 9. http://www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/index.php?option=com_content&view=section& layout=blog&id=2&Itemid=3 (2016e), dostęp: 30 listopada 2016.
 10. Kautsch M., Whitfield M., Surowiec J. (2001), Zarządzanie jakością [w:] M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Kulikowski J., Wójcik B. (2003), Który system oceny zewnętrznej wybrać: akredytację czy ISO?, "Zdrowie i Zarządzanie" nr 6, t. V.
 12. Niżankowski R. (2001), Akredytacja polskich szpitali [w:] K. Krajewski, M. Wójtowicz (red.), Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - szanse i zagrożenia, Warszawa.
 13. Niżankowski R., Banaszewska A., Bedlicki M. (2002), Monitorowanie jakości w opiece zdrowotnej [w:] J.J. Fedorowski, R. Niżankowski (red.), Ekonomika Medycyny, Warszawa.
 14. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 2, poz. 24).
 15. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz. Urz. MZ z 2015 r., poz. 67).
 16. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (Dz. Urz. MZ z 2013 r., poz. 28).
 17. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ z 2011 r. Nr 4, poz. 42).
 18. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2003), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Warszawa.
 19. Rozporządzenie (2009a) Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. z 2009 r. Nr 150, poz. 1216).
 20. Rozporządzenie (2009b) Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1074).
 21. Szetela A. (2012), Zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia - akredytacja i system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008, "Problemy Zarządzania", vol. 10, nr 2.
 22. Trela A. (2014), Zarządzanie jakością w placówce medycznej, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641).
 24. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.).
 25. Wąsik D. (2016), Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 26. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492).
 27. Zestaw standardów akredytacyjnych - szpitale (2016), Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków.
 28. Zimna T. (2016), Procedura akredytacji podmiotów leczniczych, Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 29. Zimon D. (2013), Logistyka a koncepcje i systemy zarządzania jakością, "Logistyka", nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu