BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Remigiusz (Uniwersytet Łódzki), Kołowski Jan (Uniwersytet Łódzki), Jabłoński Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Budowanie rynku cyfrowego w Unii Europejskiej
Building Digital Market in European Union
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 175-187, rys., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Technologie cyfrowe, Bariery rozwojowe, Rynek, Jednolity rynek cyfrowy
Digital technologies, Development barriers, Market, Digital single market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja barier rozwoju jednolitego rynku cyfrowego oraz możliwych działań, które doprowadzą do ich zbudowania.
Wśród metod wykorzystanych do przygotowania artykułu znalazły się studia publikacji naukowych krajowych i zagranicznych oraz analiza dokumentów instytucji UE z zakresu tworzenia rynku cyfrowego na terenie wspólnoty. (fragment tekstu)

Markets expand and now have become global markets. This happened by the action of a number of factors. One such factor is technology. Currently, these communication technologies play a key role in the process of digitizing markets. Individual countries or their associations form joint digital markets. This article aims to identify barriers to the development of a digital single market and the possible actions that will lead to their build. The article describes selected barriers to the digital market in the European Union. Also it reviewed the actions necessary to build this market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2015 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau, Washington, [online] http://www.prb.org/pdf15/2015-world-population-data-sheet_eng.pdf, dostęp: 04 lutego 2017.
 2. About EUDAT, [online] www.eudat.eu/eudat-cdi/about, dostęp: 23 stycznia 2017.
 3. Bartkowiak R. (2013), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Broadband Europe | Digital Single Market, [online] www.ec.europa.eu/digital-single-market/en/ broadband-europe, dostęp: 23 stycznia 2017.
 5. Diagnoza stanu informatyzacji Państwa, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Cyfryzacji, [online] https://mc.gov.pl/konsultacje/program-zintegrowanejinformatyzacji- panstwa/2-diagnoza-stanu-informatyzacji-panstwa, dostęp: 28 stycznia 2017.
 6. Environment | Digital Single Market, [online] www.ec.europa.eu/digital-single-market/en/environment-digital-single-market, dostęp: 23 stycznia 2017.
 7. European Consumer Centres - European Commission, [online] www.ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm, dostęp: 23 stycznia 2017.
 8. Europejskie Centrum Konsumenckie - Witamy w ECK, [online] www.konsument.gov.pl/, dostęp: 23 stycznia 2017.
 9. Gołembska E., Szczyt M. (2014), Research papers of Wrocław University of Economics, Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, tom I, PN 369, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Griffin R.W. (2013), Podstawy zarządzania organizacjami, edycja szósta, wydanie II zmienione - ósmy dodruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznospołecznego i Komitetu Regionów: Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy; Bruksela 6.05.2015, [online] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192& from=EN, dostęp: 23 stycznia 2017.
 12. Kwiatkowski E. (2008), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kozlowski R., Matejun M. (2015), The identification of difficulties in using advanced technologies in the implementation of projects, "International Journal of Business and Management", Vol. III(4).
 14. Milewski R., Kwiatkowski E. (2008), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Modernisation of the EU copyright rules | Digital Single Market, [online] www.ec.europa.eu/digital-single-market/en/modernisation-eu-copyright-rules, dostęp: 23 stycznia 2017.
 16. Piasecki R. (2008), Globalizacja działalności gospodarczej [w:] Podstawy ekonomii, rozdz. 19.2.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Winiarski B., Winiarska F. (2006), Polityka gospodarcza, Ludność kraju i zasoby czynnika pracy, rozdz. 4.4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Wojciechowska-Filipek S. (2015), Zarządzanie informacją [w:] Zarządzanie jakością informacji w organizacjach zhierarchizowanych, rozdz. 2, wydanie I, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o.., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu