BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolasińska-Morawska Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Informacja - Komputeryzacja - Robotyzacja w realizacji procesów logistycznych
Information - Computerization - Robotics in the Implementation of Logistics Processes
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 191-205, bibliogr. 40 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Handel mobilny, Robotyzacja, Obsługa klienta, Handel elektroniczny, Procesy logistyczne
m-commerce, Robotization, Customer service, e-commerce, Logistics processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie takich rozwiązań teleinformacyjnych, które pozwolą przedsiębiorstwom realizować sprawniej i skuteczniej procesy obsługi klienta w dobie wyzwań cyfrowej rewolucji.
Zrealizowanie tak przyjętego celu wymagało od autora pozyskania odpowiedzi na następujące pytania cząstkowe: czym jest czwarta rewolucja i jakie niesie ze sobą szanse i zagrożenia, dlaczego przedsiębiorstwa powinny podążać z nurtem cyfrowej rzeki, jak ma się dzisiaj świat cyfrowych zakupów (e-commerce oraz m-commerce) i jaka rysuje się przed nimi przyszłość oraz jak nowe technologie wspomagają realizację procesów logistycznych na rzecz obsługi klienta. (fragment tekstu)

Contemporary worlds of both the real and the virtual ones merge. Here comes the fourth industrial revolution which is synonymous with digitization. Boundaries between what is physical, biological and digitized disappear. The digitization of the supply chain means for many companies the necessity of integration with the current exponential changes. Digitization impose changes in business models. Internet of things, artificial intelligence and robotics streamline production processes, distribution and communication. Especially for companies operating in a virtual environment, logistics customer service based on modern technologies became obligatory. These new technologies allowing full customization of the offer and determine the position of the companies in the market. This material has been devoted to the key issues with new technologies in the processes of customer service and e-commerce business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Noorachi M., Kolasińska-Morawska K. (2015), Marketingowe zarządzanie satysfakcją klienta, "Studia i Monografie", nr 63, Łódź.
 2. Biszak C. (2007), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa.
 3. Brzozowski M. (2010), Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa.
 4. Czerniawski M. (2010), Prawne aspekty identyfikacji z użyciem fal radiowych (RFID), "Kwartalnik Prawa Publicznego", 3.
 5. Długosz J. (2014), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa.
 6. Dura P. (2012), E-logistyka oraz zaawansowane systemy planowania i harmonogramowania, ILiM, Poznań.
 7. Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K. (2006), Edukacja medialna, Adam Marszałek, Toruń
 8. Gawrysiak G. (2012), Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, PWN, Warszawa
 9. Januszewski A. (2012), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1, PWN, Warszawa.
 10. Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa
 11. Klien N. (2004), No logo, Świat Literacki, Warszawa.
 12. Kisperska-Moroń D. (2009), Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw, UE, Katowice.
 13. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (2009), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 14. Kozłowski R., Sikorski A. (2012), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Wolters Kluwers, Kraków.
 15. Krawczyk S. (1999), Logistyka w zarządzaniu marketingiem, AE, Wrocław.
 16. Kurzak L., Sałek R. (2011), Problemy wykorzystania zautomatyzowanych systemów AGV w wewnątrzzakładowej dystrybucji materiałów budowlanych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - Budownictwo", 17.
 17. Łobody M., Mącicka R. (2005), Przedsiębiorczość internetowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 18. Majewski J. (2002), Informatyka dla logistyka, ILiM, Poznań.
 19. Nowakowski M. (2010), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, SGH, Warszawa.
 20. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L., (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, PWN, Warszawa.
 21. Pieriegut J. (2016), Gra o biznes w przyszłości, "Eurologistics", 10.
 22. Romanow P. (2013), Nowe technologie w branży logistyczno-spedycyjnej, Ecorys, Warszawa.
 23. Rutkowski K. (2005), Logistyka dystrybucji: specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, SGH, Warszawa.
 24. Schary M.B. (1984), Logistics Decisions, Text and Cases, The Dryden Press, Chicago.
 25. Springer W. (2000), Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja, Difin, Warszawa.
 26. Sułkowski Ł. (2006), Społeczeństwo informacyjne a kultura konsumpcyjna [w:] Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, AE, Wrocław.
 27. Waldner J. (2012), CIM: Principles of Computer Integrated Manufacturing, John Wiley & Sons, Chichester.
 28. Wilmańska-Sosnowska S. (2001), Obsługa klienta jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", nr 8.
 29. Żurak-Owczarek C. (2013), E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny, UŁ, Łódź.
 30. Zajko K. (2010), Globalizacja działalności gospodarczej, "Ekonomia 12. Problemy globalizacji", UE, Wrocław.
 31. Raport Eurostat 2014.
 32. Raport Goldman Sachs /JP Morgan 2014.
 33. http://fp20.org.
 34. http://www.antyradio.pl.
 35. http://www.marketing-news.pl.
 36. http://www.polskieradio.pl.
 37. http://www.rwojtowicz.eu.
 38. http://www.wirtualnemedia.pl.
 39. https://www.brandbank.com/pl
 40. https://www.sofort.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu