BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wziątek-Staśko Anna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Wielkość organizacji determinantą poziomu motywacji kadr menedżerskich - w oparciu o wyniki badań własnych
Size of the Organization as the Determinant of the Manager's Motivation Level - Based on Own Empirical Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 4 (CD), s. 438-446, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Motywacje, Menedżer, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne, Organizacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania empiryczne, Wyniki badań
Motivation, Manager, Motivating employees, Motivating systems, Organisation, Small business, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Poziom motywacji menedżera to czynnik o kluczowym znaczeniu w procesie optymalizacji poziomu motywacji jego pracowników oraz doskonalenia skuteczności zarządzania całą organizacją. Mimo, iż problematyka dotycząca motywowania pracowników jest szeroko dyskutowana na kartach literatury tematu, wciąż pozostaje wiele obszarów badawczych, inspirujących do podejmowania kolejnych dociekań naukowych. Jednym z takich obszarów wydaje się niedosyt wiedzy na temat tego, jakie narzędzia najskuteczniej motywują menedżerów różnych szczebli, wziąwszy dodatkowo pod uwagę wielkość organizacji, w której pracują.. Celem niniejszego artykułu, o charakterze teoretyczno-empirycznym, jest wypełnienie powyższej luki poprzez zaprezentowanie wyników badań własnych, poświęconych ocenie skuteczności wybranych 47 motywatorów w opinii 414 polskich menedżerów. Artykuł stanowi inspirujące źródło wiedzy na temat skutecznych systemów motywacyjnych dla kadr menedżerskich współczesnych organizacji o różnej wielkości. (abstrakt oryginalny)

In spite of a broad discussion on employee motivation in the literature, many research areas inspire to initiate and continue scientific and academic inquires. Perhaps insufficient insight into the most effective motivation tools for managers of different levels could be one of these areas, also with consideration given to the size of an organisation they work for. The level of manager's motivation is a factor of key importance in the process of achieving the optimum level of motivation of their staff and improving effective management of an organisation as a whole. This theoretical and empirical paper fills the above-defined research gap, coming as a source of important information for persons interested in the area of modelling effective managerial motivation systems in contemporary organisations of different sizes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Acedo, C., Gomila, A. (2013). Trust and cooperation: a new experimental approach. Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 1299, Issue 1, 77-83.
 2. Almutawa, Z., Muenjohn, N., Zhang, J. (2016). The effect of human resource management system on employees' commitment: the mediating role of the AMO model. The Journal of Developing Areas, Special Issue on Dubai Conference Held in April 2016, Volume 50, No. 6, 17-29.
 3. Ambroziak, D.A., Maj, M. (2013). Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej - diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer.
 4. Baker, W. (2016). Energia relacyjna: jak zwiększać zaangażowanie w pracę? Harvard Business Review Polska. Pobrane z: (http://www.hbrp.pl/b/energia-relacyjna-jak-zwiekszac-zaangazowanie-w-prace/Cu3akYEj; (20.10.2016).
 5. Barnaby, B. (2010). Więcej niż sekret. Gliwice: Helion.
 6. Bergman, J.Z., Rentsch, J.R., Small, E.E., Davenport, S.V., Bergman, S.M. (2012). The Shared Leadership Process in Decision-Making Teams. The Journal of Social Psychology, Vol. 152, Iss. 1, 17-42.
 7. Blikle, A.J. (2014). Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Helion.
 8. Bolden, R. (2011). Distributed leadership in organizations: A review of theory and research. International Journal of Management Reviews, Vol. 13, Iss. 3, 251-269.
 9. Buzady, Z., Georgiu, A. (2011). Riding the Waves of the Motivation Cycle. The Absorption Model of Leadership. Od Practitioner, Vol. 43, No. 1, 35-41.
 10. Campellone, T.R., Kring, A.M. (2013). What do you trust? The impact of facial emotion and behaviour on decision making. Cognition and Emotion, Vol. 27, no 4, 603-620.
 11. Chromjakova, F. (2016). The Key Principles of Process Manager Motivation in Production and Administration Processes in an Industrial Enterprise. Journal of Competitiveness, Vol. 8, Iss. 1, 95-110.
 12. Cooper, D. (2015). Effective Safety Leadership. Understanding Types & Styles That Improve Safety Performance. Professional Safety, February, 49-53.
 13. Covey, S.M.R., Link, G., Merrill, R.R. (2013). Mądre zaufanie. Poznań: Rebis.
 14. Drucker, P.F. (1998). Praktyka zarządzania. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 15. Drucker, P.F. (2001). Myśli przewodnie Druckera, Warszawa: Wyd. MT Biznes sp. z o.o.
 16. Gobillot, E. (2008). Przywództwo przez integrację. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Godeanu, A.M. (2012). The antecedents of satisfaction with pay in teams: do performance-based compensation and autonomy keep team-members satisfied? Eastern Journal Of European Studies, Vol. 3, Iss. 1, 145-168.
 18. Hawley, K. (2014). Trust, Distrust and Commitment, " Nous", Vol. 48, Iss. 1, 1-20.
 19. Hogg, M.A., Knippenberg, D.V., Rast, D.E. III. (2012). Intergroup Leadership In Organizations: Leading Across Group And Organizational Boundaries. The Academy of Management Review, Vol. 37, No 2, 232-255.
 20. Hoch, J.E. (2013). Shared Leadership and Innovation: The Role of Vertical Leadership and Employee Integrity. Journal of Business & Psychology, Vol. 28, Iss. 2, 159-174.
 21. Hoe, S.L. (2007). Is interpersonal trust a necessary condition for organisational learning? Journal of Organisational Transformation and Social Change, No 4(2), 149-156.
 22. Ketz de Vries, M.F.R. (2003). Błędy dowodzenia, [w] J. Pickford (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi dla studiów MBA. Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber S.C.
 23. Koźmiński, A.K. (2013). Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 24. Nieckarz, Z. (2011). Psychologia motywacji w organizacji, Warszawa: DIFIN.
 25. Nielsen, V.L., Parker, Ch. (2012). Mixed Motives: Economic, Social, and Normative Motivations in Business Compliance. Law & Policy, Vol. 34, No. 4, 428-462.
 26. Paliszkiewicz, J. (2013). Zaufanie w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 27. Pandza, J., Deri, L., Galamos, A., Galambos, T. (2015). Two-factor Analysis of Employee Motivation at Postal Traffic - Department in Novi Sad. European Journal of Economic Studies, 2015, Vol. (12), Iss. 2, 101-111.
 28. Perkins, E. (2011). A Lead Manager Is A Motivator. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, Fall 2011, Vol. XXXI, No 1, 40-43.
 29. Platow, M.J., Haslam, S.A., Reicher, S.D., Steffens, N.K. (2015). There is no leadership if no-one follows: Why leadership is necessarily a group process. International Coaching Psychology Review, March, Vol. 10, No 1, 20-37.
 30. Small, E.E., Rentsch, J.R. (2010). Shared Leadership in Teams: A Matter of Distribution. Journal of Personnel Psychology, Vol. 9, Iss. 4, 203-211.
 31. Sousa-Lima, M., Michel, J.W., Caetano, A. (2013). Clarifying the importance of trust in organizations as a component of effective work relationship. Journal of Applied Social Psychology, 2013, no 43, pp. 418-427.
 32. Sprenger, R.K. (2011). Zaufanie#1. Warszawa: MT Biznes.
 33. Tziner, A., Tanami, M. (2013). Examining the links between attachment, perfectionism, and job motivation potential with job engagement and workaholism. Journal of Work and Organizational Psychology, No 29, 65-74.
 34. Wziątek-Staśko, A. (2016). Motywowanie w erze WEB 2.0+. Warszawa: CeDeWu.
 35. Wziątek-Staśko, A. (2016a). The Extent of Managers' Motivation as a Determinant Leadership Quality. Economics and Management, Vol. 8, Iss. 1, Białystok, DOI: 10.1515/emj-2016-0004, 37-46.
 36. Zhang, A.Y., Tsui, A.S., Song, L.J., Li, Ch., Jia, L. (2008). How do I trust thee? The employee-organization relationship, supervisory support, and middle manager trust in the organization. Human Resource Management, no 47(1), 111-132.
 37. Zhou, J. (2014). Mediating role of employee emotions in the relationship between authentic leadership and employee innovation. Social Behaviour & Personality, 42(8), 267-1278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu