BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalicka-Mikołajczyk Adriana (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu - nowa forma współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami partnerskimi Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
Deepen and Congeneric Free Trade Area - a New Form of Business Collaboration of the European Union with its Neighbours from Eastern Europe and the South Caucasus within the European Neighbourhood Policy
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2016, tom 22, nr 2, s. 27-42, bibliogr. s. 41
Słowa kluczowe
Strefy wolnego handlu, Współpraca gospodarcza, Europejska Polityka Sąsiedztwa
Free trade area, Economic cooperation, European Neighbourhood Policy (ENP)
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: K190, K290, K39, O19, O240
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Wschodnia, Południowy Kaukaz
Eastern Europe, South Caucasus
Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w oparciu o metodę analityczno-prawną podobieństw i zasadniczych różnic pomiędzy strefą wolnego handlu, będącą dotychczas główną formą powiązań państw trzecich z UE w ramach polityki handlowej a nową formą - pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu, którą UE zaproponowała państwom sąsiedzkim w ramach EPS. (fragment tekstu)

The European Neighbourhood Policy (ENP) was developed in 2004, with the objective of avoiding of new dividing lines between the enlarged EU and its neighbours and strengthening the prosperity, stability and security of all participants. Within the ENP the European Union offers its neighbours a privileged relationship building upon a mutual commitment to common values, political association and deeper economic integration. The ENP links partner countries with the EU's internal market and its social and economic model. For partners, this means adopting basic rules on equal opportunities, economic participation and fair competition. The ENP builds upon the legal agreements in place between the EU and the partner countries: Partnership and Cooperation Agreements or Association Agreements. Ukraine, Georgia and Moldova signed Association Agreements with the EU on 27 June 2014. The deep and comprehensive free trade agreement is part of a new generation of Association Agreements with eastern partner countries which provides a long-term foundation for future economic relations with the European Union. It was agreed that Association Agreement should take an ambitious and innovative approach, include a deep and comprehensive free trade area and go qualitatively beyond the current Partnership and Cooperation Agreement wherever possible. It contains binding, rule-based provisions and cooperation developed further than in traditional agreements and it is wide-ranging, covering all areas of interest. The deep and comprehensive free trade area is part of the Association Agreement which offer a new framework for modernising partner countries trade relations and for economic development by the opening of markets via the progressive removal of customs tariffs and quotas, and by an extensive harmonisation of laws, norms and regulations in various trade-related sectors, creating the conditions for aligning key sectors of the eastern partners economy to European Union standards. The deep and comprehensive free trade areas are expected to bring many economic benefits for Moldova, Georgia and Ukraine by offering businesses access to the EU's single market - the largest in the world. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balfour R., A. Rotta. (2005)., Beyond Enlargement: the European Neighbourhood Policy and Its Tools. The International Spectator. no 1, 8.;
 2. Blockmans S., Van Vooren B. (2012), Revitalizing the European "Neighbourhood Economic Community": The Case for Legally Binding Sectoral Multilateralism, Working Paper. no 91, 4-7;
 3. Bożyk P., Misala J.(2003). Integracja ekonomiczna, Warszawa;
 4. Czubik P. (2002), Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowego regionalizmu handlowego, Karków;
 5. Dodini A., M. Fantini, (2006)n. The EU neighbourhood policy: Implications for economic growth and stability. Journal of Common Market Studies. no 44, 29-55;
 6. Doliwa-Klapacki Z. (2003). Integracja europejska. Po zakończeniu negocjacji Polski z UE, Białystok;
 7. Dreyer I., Trade Policy in the EU's Neighbourhood. Ways Forward for the Deep and Comprehensive Free Trade Agreements, 25.02.2015, http://www.notre-europe.eu/media/i.dreyer_tradepolicyineuneighbourhood _ne_may2012.pdf;
 8. Gstöhl S. (2008). A Neighbourhood Economic Community- finalitè èconomique for the ENP?. EU Diplomacy Papers,.2008, nr 3, 4-16;
 9. Kalicka- Mikołajczyk A.(2013). Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich, Wrocław.
 10. Kamiński S., Bil I. (2007), Europejska Polityka Sąsiedztwa, wyzwania i rekomendacje, Fundacja Amicus Europae, Warszawa;
 11. Kamecki Z. (1967). Pojęcie i typy integracji gospodarczej. Ekonomista. nr 1, 10;
 12. Kundera J. (1990). Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, Wrocław;
 13. Latoszek E.(1999). Polityka traktatowa Wspólnoty Europejskiej wobec europejskich krajów nieczłonkowskich, Warszawa;
 14. Latoszek E. (2007). Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa;
 15. Lippert B.(2007). The Neighbourhood Policy of the European Union. Intereconomics. vol. 42, no 4, 184-186;
 16. Ławniczak R. (1974). Strefy wolnego handlu rozwiniętych krajów kapitalistycznych, Warszawa;
 17. Magen K. (2006). The shadow of enlargement: can the European neighbourhood policy achieve compliance. Columbia Journal of European Law. no 12, 383-427;
 18. Marcinkowska P. (2011). Europejska Polityka Sąsiedztwa, Warszawa;
 19. Marchetti A. (2006). The European Neighbourhood Policy. Foreign Policy at EU's Periphery. Discussion Paper. no 158,s. 5-6;
 20. Sasse G. (2008). The European Neighbourhood Policy: Conditionality Revised for EU's Eastern Neighbours. Europe - Asia Studies. vol. 60, no 2, 295;
 21. Smith K., Webber A. (2008). Political dialogue and security in the European Neighbourhood: the virtues and limits of "new partnership perspectives. European Foreign Affairs Review. 73-95;
 22. Tocci N. (2005). Does the ENP Respond to the EU's Post-Enlargement Challenges?. The International Spectator. no 1, 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.2.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu