BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Diakun Jarosław (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Produkty regionalne i tradycyjne chronione w Unii Europejskiej
Regional and traditional products protected in the European Union
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2017, vol. 1(21), s. 36-39, rys., bibliogr. 5 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Znaki towarowe, Marka produktu
Regional product, Trademarks, Product brand
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule opisano uwarunkowania wprowadzania do ustawodawstwa Unii Europejskiej ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Podano rozporządzenia UE regulujące stan prawny i procedury w tym zakresie. Przedstawiono charakterystykę grup produktów chronionych i ich oznakowanie oraz tryb postępowania zgłaszania i rejestracji. Omówiono uwarunkowania instytucjonalne i tryb postępowania w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article describes the conditions for introducing into European Union legislation the protection of regional and traditional products. Moreover, EU regulations governing the legal status and procedures in this area have also been described. The characteristics of the protected products groups and its labeling and the procedure for reporting and registration have been presented. Institutional considerations and procedures in Poland have also been discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 665/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do warunków używania stosowanego fakultatywnie określenia jakościowego "produkt górski"
  5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Dz. U. 2005 r. nr 10, poz. 68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu