BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zyber Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wspólna przestrzeń ruchu szansą poprawy jakości funkcjonowania miast. Przykład studialny Wrześni
Shared space as a chance to improve the quality of the functioning of cities. A case study of the town of Września
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2016, nr 4, 183-191, fot. ,rys. ,tab. , bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Mobilność ludności
City, Population mobility
Uwagi
summ. streszcz.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Ruch stanowi podstawę życia we współczesnym świecie, a silnie zakorzeniona w ludzkim umyśle potrzeba mobilności sprawia, że w zdywersyfikowanej tkance miast coraz częściej podejmuje się kwestie transportowe. Narastający problem funkcjonalności istniejących systemów transportowych w okresie dynamicznego rozwoju tkanki zurbanizowanej został przedstawiony na przykładzie studialnym miasta Września. Za wymagający szczególnej uwagi i zmian uznano fragment historycznego układu urbanistycznego, który jednocześnie należy do ścisłego centrum miasta. Rozpoznane tu niebezpieczeństwo dominacji ruchu kołowego nad pieszym, a zarazem perspektywa utraty przez tę przestrzeń wysokiej jakości skłoniło do refleksji nad możliwością zastosowania takiego rozwiązania komunikacyjnego, w którym wszyscy użytkownicy ulicy byliby równi i dbali o dobro ogółu, a więc strefy typu shared space. Przeprowadzone w tym kontekście analizy posłużyły do sformułowania wstępnych założeń projektowych oraz zbioru sugestii cennych do stworzenia konkretnej koncepcji projektowej w przyszłości(abstrakt oryginalny)

Movement is the basis of life in the modern world, and the need for mobility deeply rooted in the human mind makes a diversified tissue of cities to be increasingly characterized by transport issues. A growing problem of functionality of existing transport systems during the dynamic development of urban tissue is presented based on the case study of Września. A fragment of the historic urban layout, which is also part of the city center, was considered to require special attention and changes. The recognition of the danger of the domination of vehicular movement over pedestrians, and also the loss of high-quality public space led the authors to reflect on the possibility of implementing a transport solution, in which all street users are equal and they care about the common good i.e. the zone of "shared space". The analyses carried out in context were used to formulate the initial design assumptions and a set of suggestions to create a specific design concept in the future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auge M., 2010, Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Barełkowski R., 2014, Problemy implementacji projektowania partycypacyjnego w Polsce, Przestrzeń i Forma, 22/3
 3. Beim M., 2011, Shared space - ewaluacja idei odnowy przestrzeni w miastach niemieckich, Przegląd Komunikacyjny, 11-12/2011
 4. Błażko A., Skrzypek-Łachińska M., Andrzejewska A., Czyż P., Desowska A., Erecińska M., 2008, "Serce miasta" jako muzeum sztuki narodowej, Czasopismo Techniczne. Architektura, 2-A
 5. Chądzyńska E., 2004, Czynniki wpływające na percepcję i waloryzację przestrzeni miejskiej przez mieszkańców, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
 6. Department for Transport. Local Transport Note 1/11. Shared Space, 2011, The Stationery Office, London.
 7. Góralczyk J., Makowski W., 2014, Bezpieczne miasto. Inna droga. Wspólna przestrzeń, Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Dostępne na: http://issuu. com/fundacja_fenomen/docs/innadroga_wspolnaprzestrzen [15.09.2016].
 8. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2010, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 9. Kantarek A.A., 2015, O przestrzeni urbanistycznej, [w:] A.A. Kantarek (red.), Wyznaczniki kształtu współczesnej przestrzeni urbanistycznej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
 10. Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015. Dostępne na: http://www.mr.gov.pl [2.10.2016].
 11. Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Methorst R., Gerlach J., Boenke D., Leven J., 2007, Shared Space: Safe or Dangerous? A contribution to objectification of a popular design philosophy, materiały konferencyjne Shared Space at the WALK 21, 1-3 października 2007 r., Toronto.
 13. Moody S., Melia S., 2014, Shared space: Research, Policy and problems, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Transport, 167 (6), 384-392. Dostępne na: http://eprints.uwe.ac.uk/17937 [19.08.2016].
 14. Prusik M., Źróbek R., 2014, Wielowymiarowość procesu rewitalizacji w ujęciu metodycznym, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 13 (3)
 15. Sieci ulic i dróg w gminie Września, b.d. Dostępne na: http://szu.wrzesnia. pl [8.09.2016].
 16. Szołtysek J., 2011, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa
 17. Tuan Y.-F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 18. Turała M., 2005, Instrumenty finansowe procesu rewitalizacji miast, Problemy Zarządzania, 4 (10)
 19. Września z nowym centrum, b.d. Dostępne na: http://www.wrzesnia.pl [15.02.2017]
 20. Zając A.P., 2014, Samochód jako wyzwanie dla miasta XXI wieku, Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Zielonogórski. Inżynieria Środowiska, 155 (35)
 21. Ziobrowski Z., 2012, Urbanistyczne wymiary miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 22. Zyber J., 2016, Rola systemów transportowych w kształtowaniu poczucia "miejsca". Studium wielkopolskiego miasta Września, materiały konferencyjne III edycji Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu "KOKONAT", 21-22 kwietnia 2016 r., Kraków
 23. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (GUS): http://bdl. stat.gov.pl/BDL/start [10.09.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu