BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figura Piotr (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania
The Interrelationship between the Company's Size and the Structure of Funding
Źródło
Marketing i Zarządzanie, 2016, nr 2(43), s. 271-284, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Struktura kapitału, Struktura finansowania przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo
Capital structure, Structure of corporate financing, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania struktury źródeł finansowania pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapitałowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano test nieparametryczny Kruskala-Wallisa. Przeprowadzone badania dowiodły, że polskie mikro i małe przedsiębiorstwa w większym stopniu finansują swój majątek z kapitału własnego, a w mniejszym stopniu wykorzystują do tego celu źródła w postaci krótkoterminowych, czy długoterminowych kapitałów obcych, aniżeli przedsiębiorstwa duże bądź średnie. Uzyskane podczas badań wyniki wskazują także na znaczący wpływ specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej na strukturę źródeł finansowania podmiotów gospodarczych w Polsce.(abstrakt autora)

The article presents the differences within the process of forming the structure of financing sources among small, medium and large enterprises. In the course of the studies 97 471 financial statements of companies conducting business in 12 different sectors of Polish economy have been included. In order to confirm the diversity of the capital structure, depending on the size of the company, Kruskal-Wallis nonparametric test was applied. The study has proven that in majority of cases Polish micro and small enterprises finance their assets with their own equity and less frequently use for this purpose short or long-term outside funds unlike medium and large enterprises The obtained test results also indicate a significant impact of the specific nature of economic activity on the structure of financing sources of business entities in Poland.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang, J., Chua, J., McConnell, J. (1982). The Administrative Costs of Corporate Bankruptcy: A Note. Journal of Finance, 37.
 2. Baker, H.K., Powell, G.E., Veit, E.T. (2002). Revisiting the dividend puzzle: do all of the pieces now fit? Review of Financial Economics, 11 (4).
 3. Barclay, M.J., Smith, C.W. (1995). The priority structure of corporate liabilities. Journal of Finance, 50 (3).
 4. Barowicz, M. (2014). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne. Kraków-Legionowo: edu-Libri.
 5. Baza danych TEGIEL, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
 6. Bera, A., Prędkiewicz, K. (2015). Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - badania empiryczne. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (363-374). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Bławat, F. (2001). Analiza ekonomiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 8. Bradley, M., Jarrell, G. A., Kim, E. H. (1984). On the existence of an optimal capital structure: theory and evidence. Journal of Finance, 39 (3).
 9. Frielinghaus, A., Mostert, B., Firer, C. (2005). Capital structure and the firm's life stage. South African Journal of Business Management, 36 (4).
 10. Gajdka, J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Huang, S.G., Song, F.M. (2005). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China. Pobrano z: www.researchgate.net/publication/222433867 (24.11.2015)
 12. Jaruga, A., Kopczyńska, L. (2001). Rachunkowość i podatki. W: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą (351-387). Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Jerzemowska, M. (1999). Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Kester, C.W. (1986). Capital and ownership structure: a comparison of United States and Japanese manufacturing corporations. Financial Management, 15.
 15. Kim, W.S., Sorensen, E.H. (1986). Evidence on the impact of the agency costs of debt in corporate debt policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 21.
 16. Łuczka, T. (2015). Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (86-97). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. Marsh, P. (1982). The choice between equity and debt: an empirical study. Journal of Finance, 37.
 18. Myers, S.C. (1984). The capital structure puzzle. Journal of Finance, 39 (3).
 19. Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. American Economic Review, 48 (3).
 20. Smith, C. (1977). Alternative Methods for Raising Capital: Rights versus Underwritten Offerings. Journal of Financial Economics, 5.
 21. Titman, S., Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. Journal of Finance, 43 (1).
 22. Warner, J.B. (1977). Bankruptcy Costs: Some Evidence. Journal of Finance, 32 (2).
 23. Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-775X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.43-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu