BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mordwa Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Percepcja zagrożeń społeczno-przestrzennych w mieście a subiektywne ryzyko wiktymizacyjne i zachowania obronne osób w wieku powyżej 60 lat
The Perception of the Socio-Spatial Threats in the City and a Subjective Risk of Victimization and Defensive Behavior of People Aged over 60 Years
Źródło
Space - Society - Economy, 2015, nr 14, s. 101-120, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Jakość życia ludzi starych - wybrane problemy : Quality of Life of the Elderly - Selected Problems
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Obronność, Zachowania społeczne, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo personalne, Pomoc poszkodowanym, Zagrożenia społeczne
Elderly people, Defences, Social behaviour, Security, Personal security, Victim assistance, Social risks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Przestrzeń miasta może być źródłem różnych zagrożeń, które oddziałują na poziom poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańców. W artykule dokonano analizy różnych aspektów zachowań obronnych mieszkańców, które podejmowane są jako skutek percepcji różnorodnych i zróżnicowanych przestrzennie zagrożeń występujących w Łodzi oraz subiektywnego ryzyka wiktymizacji odczuwanego przez osoby w wieku senioralnym. Zachowania obronne mieszkańców w przestrzeni miasta, są bowiem reakcją na realne bądź percypowane zagrożenia tam występujące. (abstrakt oryginalny)

In this paper the diversity of defensive behavior of people aged over 60 years was confirmed. The author analyzes the research results with regard to two main aspects of defensive behavior: perception of the socio-spatial threats and subjective risk of victimization. In the study there was observed a significant and positive relationship between the level of insecurity, perceived risk of victimization and the number of taken defensive strategies by residents in the age 60+. There were also concluded that a sense of security and risk of victimization are a consequence of the problems identified in the socio-spatial environment of the elderly, which in turn affects their behavior. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., 2004, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Czapiński J., Panek T. (red.), 2009, Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, załącznik 2.
 3. Czapska J., 2008, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, [w:] Krajewski K. (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 143-200.
 4. Dzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 5. Erikson E.H., 2002, Dopełniony cykl życia, Rebis, Warszawa.
 6. Grotowska-Leder J., 2001, Przestrzeń miejska a zjawiska upośledzenia społecznego (na przykładzie Łodzi), [w:] Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 215-227.
 7. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport, 2010, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 8. Jabkowski P., 2008, Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości w Poznaniu. Analiza socjologiczna w perspektywie wskaźników jakości życia, [w:] Jakubowski J., Wątroba J. (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III, Kraków, s. 203-212.
 9. Jabkowski P., Kilarska A., 2013, Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Jerschina J., Lesińska E., Pytliński Ł., Siwek H., 2012, Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian architektonicznych i technicznych na poziom lęku przed przestępczością, [w:] Czapska J. (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 11. Mordwa S., 2010, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi, [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, WGSR UW, Warszawa.
 12. Mordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych, "Space-Society-Economy", 10, s. 181-196.
 13. Mordwa S., 2012, Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis.Folia Geographica Socio-Oeconomica", 12, s. 163-187.
 14. Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 15. Mordwa S., 2014, Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi, [w:] Suliborski A, Wójcik M. (red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 277-303.
 16. Mordwa S., 2015, Przestrzenne i demograficzne uwarunkowania zróżnicowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, [w:] Wołk A., Potasińska A. (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 193-208.
 17. Rosset E., 1959, Proces starzenia się ludności, PWG, Warszawa.
 18. Suliborski A., Wójcik M. (red.), 2014, Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 19. Synak B., 2000, Pozycja społeczna ludzi starych w warunkach zmian ustrojowych i cywilizacyjno-ustrojowych, [w:] Synak B. (red.), Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 20. Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), 2001, (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, Absolwent, Łódź.
 21. Zięba R., 1997, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.14.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu