BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gosik Blanka (Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim)
Tytuł
Rekreacja i aktywność ruchowa starszych osób. Przykład mieszkańców województwa łódzkiego
Recreation and Physical Activity of Elderly People - Example of the Residents of Łódź Voivodeship
Źródło
Space - Society - Economy, 2015, nr 14, s. 151-163, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Jakość życia ludzi starych - wybrane problemy : Quality of Life of the Elderly - Selected Problems
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Proces starzenia, Rekreacja, Aktywność zawodowa ludności, Pobudzanie aktywności
Elderly people, Ageing of the population, Aging process, Recreation, Activity rate of population, Activity stimulation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź, Województwo łódzkie
Lodz, Łódź Voivodship
Abstrakt
Opracowanie porusza bardzo istotną problematykę, a mianowicie zjawisko systematycznego starzenia się społeczeństw. Prognozy demograficzne wskazują, że jest to proces postępujący i nieodwracalny. Jednym z najbardziej istotnych problemów pomyślnego starzenia się jest odpowiedni poziom stanu zdrowia seniorów. Ważnym czynnikiem zachowania sprawności fizycznej i psychicznej, a także sposobem na opóźnienie procesów starzenia się jest odpowiednia aktywność ruchowa. Opracowanie przybliża uczestnictwo w rekreacji i aktywność ruchową populacji seniorów w województwie łódzkim. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to describe the problem of the systemic aging of a society. Demographic forecasts indicate that the process is progressive and irreversible. One of the most important aspects of the aging of society and its impact is the state of health of seniors. Physical activity is crucial in keeping ones active and slowing the process of aging. The investigation outlines the levels of physical activity and recreation among seniors in Łódź Voivodeship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień B., 2006, Proces starzenia się człowieka, [w:] Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Via Medica, Gdańsk.
 2. Borzucka D., Rektor Z., 2005, Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez ludzi starszych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska", 60, suppl. 16 (43), Lublin, s. 193-197.
 3. Chong M.L., Ng S.H, Woo J., Kwan Y.H, 2006, Positive ageing: the views of middle-aged and older adults in Hong Kong, "Ageing and Society", 26, s. 243-265.
 4. Dąbrowski A., 2006, Zarys teorii rekreacji ruchowej, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna & Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa, 119 s.
 5. Dąbrowski A., Rowiński R., 2007, Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Poprawna starość, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, 247 s.
 6. Dzięgielewska M., 2006, Aktywność społeczna i edukacja w fazie starości, [w:] Szatur-Jaworska B. (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 160-164.
 7. GUS, 2015, Rocznik demograficzny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 8. Kaczmarczyk M., Trafiałek E., 2007, Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie, "Gerontologia Polska", 15 (4), 116 s.
 9. Kiełbasiewicz-Drozdowska I., 2001, Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji, [w:] Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. (red.), Teoria i metodyka rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań, 16 s.
 10. Kozdroń E., 2014, Aktywność rekreacyjna w procesie pomyślnego starzenia się, "Zeszyty Naukowe WSKFiT", 9, s. 75-84.
 11. Kraus R., 2001, Recreation and Leisure in Modern Society, Jones and Bartlett, Sudbury, MA, 45 s.
 12. Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędrycka M., 2010, Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Martin P., 2002, Individual and social resources predicting well-being and functioning in the later years: conceptual models, research, and practice, "Ageing International", 27 (2), s. 3-29.
 14. Ossowski Z., Taraszkiewicz T., 2011, Ekonomiczne uwarunkowania podejmowania aktywności sportowej i rekreacyjnej w grupie seniorów w rejonie Trójmiasta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 689, s. 390-391.
 15. Pinquart M., Sörensen S., 2000, Influences of socioeconomic status, social network and competence on psychological well-being in later lif : a meta-analysis, "Psychology and Aging", 15, s. 187-224.
 16. Rowe J.W., Kahn R.L., 1997, Successful aging, "The Gerontologist", 37 (4), s. 433-440.
 17. Winiarski R., 2011, Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, s. 13-30.
 18. Wolańska T., 1997, Leksykon. Sport dla wszystkich - rekreacja ruchowa, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, 59 s.
 19. Woo J., 2000, Relationships among diet, physical activity and other lifestyle factors and debilitating diseases in the elderly, "European Journal of Clinical Nutrition", 54, supplement 3, s. 143-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.14.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu