BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Groeger Lidia (Uniwersytet Łódzki), Szczerek Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Mieszkalnictwo ludzi starych
Housing of the Old People
Źródło
Space - Society - Economy, 2015, nr 14, s. 187-211, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Jakość życia ludzi starych - wybrane problemy : Quality of Life of the Elderly - Selected Problems
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Mieszkalnictwo, Warunki życia ludności, Materialne warunki życia ludności, Mieszkania
Elderly people, Housing, People's living conditions, Population's materials living conditions, Dwellings
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, Germany, United States of America (USA)
Abstrakt
Opracowanie zawiera przegląd publikacji na temat mieszkalnictwa ludzi starych w Polsce, opublikowanych w okresie ostatnich 15 lat. Prezentuje przegląd modeli form zamieszkiwania ludzi starych w przykładowych państwach na świecie. Charakteryzuje preferencje mieszkaniowe i warunki zamieszkania osób starych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prezentuje przykłady nowych rozwiązań form zamieszkiwania seniorów w USA, Niemczech i Polsce. (abstrakt oryginalny)

The study contains an overview of publications on the housing of the elderly people in Poland. It presents an overview of the models of living of old people in the example countries of the world. Characterized housing preferences and living conditions of the elderly people in selected countries of the European Union. It presents examples of new forms of living arrangements of seniors in the United States, Germany and Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ainoriza Mohd Aini, Wan Nor Azriyati Wan Abd Aziz, Noor Rosly Hanif, 2015, To move Or not to move? Exploring future housing plan of ageing communities in Kuala Lumpur, The Asia Pacific Network for Housing Research (APNHR) Conference, Korea.
 2. Bartoszek A., Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2012., Warunki zamieszkiwania seniorów - główne ustalenia badawcze, [w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Monografia projektu PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Warszawa.
 3. Błędowski P., 2012., Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035, [w:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Monografia projektu PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Warszawa.
 4. Brzezińska R., 2014, Aktywny wiek senioralny. Z badań nad działalnością Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku, Włocławek.
 5. Czapiński J., Błędowski P., 2014, Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polsków. Diagnoza społeczna 2013, Warszawa.
 6. Eurostat, 2012, Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, za: Komisja Europejska, Family life and the needs of an ageingpopulation (Życie rodzinne i potrzeby starzejącego się społeczeństwa), "Flash Eurobarometer", 247.
 7. Eurostat, 2014, Statistics Explained, Housing conditions.
 8. Gawroński A., 2015, Etapy rozwojowe człowieka dorosłego z wyszczególnieniem okresu starości, "Zeszyty Naukowe WSHE", 60, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.
 9. Global age-friendly cities: A guide, 2007, World Health Organization, tłum. polskie, Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego (2014).
 10. Główny Urząd Statystyczny, 2009, Budżety gospodarstw domowych w 2008 roku, Warszawa.
 11. Internetowy monitor sądowy i gospodarczy,http://www.imsig.pl/pozycja/2009/158/10601,centrum_senior_w_adnovum_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_w_likwidacji.
 12. Iwański R., 2013, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a sytuacja osób starszych na wsi, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica", 299 (70), Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 81-90.
 13. Kasperek-Hoppe M., 1999, Warunki życia osób w wieku emerytalnym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 61 (1).
 14. Kmiecik K., 2009, Kształtowanie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych w domach opieki społecznej, MEDiVET PPH, s.c., Śrem Edwin Tytyk, Politechnika Poznańska.
 15. Kulczycka A., 2013, Wioska dla emerytów. Czy to może się udać?, http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34962,13443701,Wioska_dla_emerytow_Czy_to_moze_sie_udac_FOTO_.html.
 16. Labus A., 2014, Miasto przyjazne osobom starszym na przykładzie Sangerhausen, [w:] Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego, Katowice.
 17. Magdziak M., 2009, Mieszkalnictwo dla osób starszych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, "Architecture et Atribus", 1.
 18. Perek-Białas J., 2012, Możliwość opieki nad osobami starszymi - włoskie inspiracje, [w:] (Nie) Czekając na starość, wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian.
 19. Pierzchalska A., Klang P., 2008, Społeczne role osób starszych, [w:] Bokajło W., Pacześniak A. (red.), Równość w Unii Europejskiej - teoria i praktyka, Wrocław.
 20. Pietkiewicz J., 2014, Radków dla seniorów, http://wroclaw.tvp.pl/14872241/radkow-dla-seniorow.
 21. Piłat E., 2010, Raj dla emerytów, http://fakty.interia.pl/dolnoslaskie/news-raj-dla-emery-tow,nId,1238307,nPack,1.
 22. Pytel S., 2014, Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", 25.
 23. Spyrka-Chlipała R., 2014, Uwarunkowania i struktura potrzeb życiowych seniorów, "Roczniki Teologiczne", 61 (1).
 24. Strączkowski Ł., 2013, Postawy mieszkaniowe klientów seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 25. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielska M., 2006, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa.
 26. Śmiłowska T., Włodarczyk J., 2010, Wybrane aspekty warunków życia osób starszych w świetle badań GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki.
 27. Tabaczkiewicz-Peach A., 1992, Sytuacja społeczna ludzi starych jako problem pedagogiczny, "Neodidagmata", 21, Poznań.
 28. Tota P., 2014, Amerykański sen - tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego dedykowanego seniorom w Polsce, za: Brzeski W., Kirejczyk K., Kozłowski E., Perspektywy rozwoju budownictwa senioralnego w Polsce. Obecne i przyszłe problemy związane z zapewnieniem mieszkań dla polskich seniorów, REAS.
 29. Waszkiewicz M., 2013, Potrzebni mieszkańcy do polskiej stolicy seniorów, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/899146.html.
 30. Wądołowska K., 2009, Komunikat CBOS: Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, Warszawa.
 31. Wądołowska K., 2010, Komunikat CBOS: Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Warszawa.
 32. Zaniewska H. (red.), 2001, Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Instytut Gospodarski Mieszkaniowej, Warszawa.
 33. Zaniewska H., Thiel M., 2004, Mieszkanie jutra ludzi starszych - nadzieja czy zagrożenie?, UŁ, Łódź.
 34. Zrałek M., 2004, Niepełnosprawność osób starszych, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 35. Zrałek M., 2012, Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian, [w:] Hrynkiewicz J. (red.), O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, za: Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa, 2011.
 36. http://www.finanse.senior.pl/98,0,Bieda-w-USA-8211-seniorzy-w-relatywnie-dobrej-sytuacji,12474.html.
 37. http://www.starszaosoba.pl/2013/11/starosc-wedug-who.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.14.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu