BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Maciej (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Portale aukcyjne jako miejsce gry kooperacyjnej
Auction Portals as the Locus of Coopetition Game
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 3, s. 217-228, rys., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne - technologie i narzędzia
Słowa kluczowe
Gry kooperacyjne, Aukcje internetowe, Relacje organizacyjne, Technologia informacyjna
Cooperative game, Internet auctions, Organizational relationships, Information Technology (IT)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersal
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli narzędzi informatyczno- technologicznych, w tym szczególnie portali aukcyjnych, w relacjach międzyorganizacyjnych. W pierwszej części artykułu, o charakterze teoretycznym, przybliżono rolę, jaką pełnią narzędzia informatyczno-technologiczne w relacjach międzyorganizacyjnych. W drugiej, empirycznej części pracy przedstawiono studium przypadku prezentujące tezę, że działania oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii są ważne w kontekście budowania relacji międzyorganizacyjnych, gry kooperacyjnej. (fragment tekstu)

Progress in tooling and information technology is a significant contributor to the potential for global logistics development, thus stimulating the development of alternative chain planning solutions - corporate networks of business relationships. One example that can be used to describe this trend is the development of trade based on auction platforms such as eBay.com or Allegro.pl. The Internet auctions facilitate relationships and create a business model based on relationships of co-operation and competition. Auction portals as a locus of game is a multidimensional problem that needs to be addressed at different and a very detailed level of analysis. Important factors to assess the strength and scope of the cooperative game relationship may be: the number of market players, their stock and price position relative to the analyzed enterprises, and the use of IT tools and technologies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckek B., Brea C. (2001), Deciphering Collaborative Commerce, "Journal of Business Strategy".
 2. Bellini H., Gravitt J.P., Diana D., (2001), The Birth of Collaborative Commerce, Salomon Smith Barney, New York.
 3. Bititci U., Martinez V., Albores P., Parung J. (2004), Creating and managing value in collaborative networks, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", 34(3).
 4. Chen M., Zhang D., Zhou L. (2007), Empowering collaborative commerce with Web services enabled business process management systems [w:] Decision Support Systems, Elsevier.
 5. Collins H., Terra J. C., Gordon C. (2006), Winning at Collaboration Commerce, Elsevier Butterworth- Heinemann.
 6. Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 7. Himmelman AT.(1996), On the Theory and Practice of Transformational Collaboration: From Social Service to Social Justice. [w:] Huxham (red.), Creating Collaborative Advantage, Sage Publications, London
 8. Khosrow-Pour M. (red.) (2006), Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce, Idea Group Reference.
 9. Li E.Y., Du T.C. (2005), Collaborative Commerce [w:] Advances in Electronic Business, tom 1, Idea Group.
 10. Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Of. Wyd. SGH, Warszawa.
 11. Łupicka A. (2006), Sieci logistyczne, Wydaw. AE, Poznań.
 12. Moore R.S., Warkentin M., Moore M. (2006), Information Integration for Relationship Management [w:] M. Khosrow-Pour (red.),Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce, Idea Group Reference.
 13. Rowe M., Burn J. (2007), Clustering, Collaborative Networks and Collaborative Commerce in Smoll and Medium Enterprises [w:] R. MacGregor, Small Business Clustering Technologies: Applications in Marketing, Management, IT and Economics, Idea Group.
 14. Ryssel D.M., Hoag A.M. (2004), People and information technology in the supply chain. Social and organization influences on adoption, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", 34(1-2).
 15. Saunders,V.M. (2000), Collaborative Enterprise Environments Enterprise-wide Decision Support and Knowledge Management, Aerospace Conference Proceedings, vol. 2.
 16. Sikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 17. Szudrowicz A. Sieci gospodarcze a sieci logistyczne [w:] M. Ciesielski (red.), Logistyka we współczesnym zarządzaniu, AE Poznań.
 18. Tetteh E., Burn J. (2001), Global strategies for SMe-business : Applying the SMALL framework, "Journal of Logistics Information Management", 14(1-2), UK: MCB University Press.
 19. Wigand R.T. (1997), Electronic commerce: definition, theory and context., "The information Society", 13(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu