BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014-2020
Support for the Competitiveness and the Innovativeness of Polish SMEs within the EU Financial Perspective 2014-2020
Źródło
Marketing i Zarządzanie, 2016, nr 2(43), s. 299-311, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wsparcie finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne
Enterprise competitiveness, Enterprise innovation, Financial support, Small business, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polsce przyznano na dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych 82,5 mld euro, to zdecydowanie więcej niż w poprzednim budżecie w latach 2007-2013. Celem artykułu jest przegląd, analiza i ocena programów unijnych i krajowych umożliwiających pozyskanie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczególną uwagę poświęcona programom wspierającym wzrost konkurencyjności i innowacji w sektorze MSP.(abstrakt autora)

In terms of the cohesion policy of EU Poland will receive of 82,5 billion euro, it is definitely more than in former budget 2007-2013. The public support and financial instruments are foreseen of course as well for micro, small and medium enterprises in both regional operational programmes and government-managed programmes. Moreover polish SMEs can apply in European programs e.g. Horizon 2020 or COSME. The purpose of this article is to analyze and to evaluate support programs for SMEs in budget 2014-2020. Particular note has been focused on programs that aim in growth of competitiveness and innovativeness.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białasiewicz, M. (red.). (2009). Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Szczecin: ECONOMICUS.
 2. Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators (1996). STI Working Papers, No. 5. Paris: OECD.
 3. Gorzeń-Mitka, I. (2007). Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. W: T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności. Szczecin: Print Group, Daniel Krzanowski.
 4. Gwizda, M., Kosewska-Kwaśny, M., Żółciński, S. (2014). Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości. Warszawa: C.H. Beck.
 5. https://www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home (20.12.2015).
 6. http://ec.europa.eu (21.12.2015).
 7. IMD World Competitiveness Ranking 2015. Pobrano z: www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/ (20.12.2015).
 8. Kordela, D. (2014). Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2014. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Szczecin.
 9. Matejun, M. (red.) (2011). Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 10. Niedzielski, P. (2005). Rodzaje innowacji. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
 11. Nowa perspektywa finansowa UE - nowe uwarunkowania. Dokumenty Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 12. Okupny, A. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie działalności innowacyjnej podmiotów sektora MSP. W: D. Kopycińska (red.), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 13. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 14. Raport "Przedsiębiorczość w Polsce" (2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 16. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 17. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 18. Szuszakiewicz-Idziaszek, A. (2015). Dotacje na rozwój dla przedsiębiorców. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Biuletyn Euro Info dla małych i średnich przedsiębiorstw, listopad (159).
 19. The Global Competitiveness Report 2014-2015. Pobrano z: www.weforum.org/ (20.12.2015).
 20. www.funduszeeuropejskie.gov.pl (18.12.2015).
 21. www.mg.gov.pl (10.12.2015).
 22. Wysokińska, Z. (2002). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech). Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1.
 23. Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, Technologie, Kryzys. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-775X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.43-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu