BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barański Jarosław (Akademia Medyczna we Wrocławiu)
Tytuł
Pismo-farmakon i paradoksy myśli Platona : o twórczym niepowodzeniu restauracji epistemologicznej
Writting - Pharmacy and Paradoxes of Plato's Thought : on Creative Failure of Epistemological Revival
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 15-23
Słowa kluczowe
Filozofia, Poglądy filozoficzne
Philosophy, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Platon
Abstrakt
Platońska refleksja nad znakiem pisanym (jak również nad znakiem ikonicznym) obfituje w wiele sprzeczności, wręcz paradoksów, które wyrastają z teoretycznej matrycy, jaką tworzy koncepcja pamięci i przypomnienia. Nadto, wystarczająco uzasadniona wydaje się interpretacja, zgodnie z którą Platon obdarzył poznawczym przywilejem mowę względem pisma, w pierwszej upatrując środek sięgania po prawdę, w drugim - narzędzie pozorowania. A jednak ta, już wtedy, restauracja epistemologiczna skazana była na niepowodzenie, które, paradoksalnie, okazało się twórczym odkryciem hermeneutycznej aury znaku. (fragment tekstu)

In the article the author refers to the Platon's reflexion about cognition, which appears in language, speech, writing marks and memory. The last one is very important because knowledge about reality is taken from it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Derrida J., Marginesy filozofii. Warszawa 2002.
  2. Derrida J., Pismo filozofii, Kraków 1992, s. 49.
  3. Gadamer H.-G., Prawda i metoda, Kraków 1993, s. 173.
  4. Hegel G.W.F., Wykłady z historii filozofii, t. 2, Warszawa 1996, s. 43.
  5. Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka, t. 1, Warszawa 1989, s. 116.
  6. Mortensen C., Plato's Pharmacy and Derrida's Drugstore, "Language & Communication" 2000 nr 20, s. 336.
  7. Ortega у Gasset J., Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Warszawa 1980, s. 404.
  8. Platon, Fajdros. Przełożył W. Witwicki, Kęty 2002, 274 E-275 B.
  9. Platon, Fedon, 75 D, [w:] Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon. Przełożył W. Witwicki, Warszawa 1984.
  10. Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Warszawa 1989, s. 98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu