BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wątroba Wiesław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Postmodernizm - moda intelektualna czy doktryna naukowa?
Postmodernism - Intellectual Fashion Or Scientific Doctrine?
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 136-155, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Postmodernizm
Postmodernism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koniec lat sześćdziesiątych przyniósł rosnącą popularność wszelkich "post-" występujących w formie przedrostka przed terminami opisującymi społeczeństwo kapitalistyczne. W artykule podjęto próbę charakterystyki terminów często stosowanych, szczególnie w latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych, w obszarze nauk społecznych, próbujących opisać społeczne aspekty współczesnego kapitalizmu. Terminy te, często mylnie stosowane zamiennie, to postmodernizm i ponowoczesność. Uznanie tych terminów za synonimy wynika w dużej mierze z podobnego ich brzmienia w języku angielskim: postmodernism i postmodernity. Jednak są to terminy odnoszące się do różnych aspektów rzeczywistości. Najogólniej rzecz biorąc, ponowoczesność odnosi się do opisu społecznej i politycznej sfery rzeczywistości, określając w tych aspektach epokę, która następuje po epoce nowoczesności. Z kolei - przyjmując wysoki stopień ogólności analizy - postmodernizm odnosi się do produktów kulturowych (w sztuce, filmie, architekturze, obyczajach, stylu życia czy wreszcie w praktykach konsumenckich), które różnią się od produktów kulturowych epoki nowoczesności. (fragment tekstu)

Today we live amidst the "post". It is a postindustrial era, a postnuclear period, and there is postfeminism, postanalytic philosophy, and above all, postmodernism. This prefix describes Western society. Postmodernism can be regarded as a movement, style, and mood that reflect and parallel fundamental changes in the cultural condition of Western societies. While some see postmodernism as just a fashionable academic movement based in the life experiences of left university faculty, or a manifestation of postsixties political exhaustion and pessimism, others bеlіеvе that postmodernism needs to be understood as a theoretically suggestive yet ultimately inadequate response to the failures of the European Enlightenment. Postmodernism has also been associated with the positive evaluation of local and popular cultures, the minor traditions and the 'otherness' excluded by the universalistic pretension of the modern. This suggests an increasing sensitivity to the more соmрlех levels of unity, to the syncretism, heterogeneouity, and the common taken for granted, 'seen but unnoticed' aspects of everyday life. Of course, the sociology of everyday life cannot be reduced to an effect of postmodernism. Rather we should regard postmodernism as enhancing tendencies to transform the cultural sphere which gained a strong impetus from the 1960s. The rise of new social movements, feminism, ecology and the increasing significance of leisure and the quest for self-expression and self-realization not only pointed to the capacity to transform the institutions of public life, but also raised the profile of the life left behind. Everyday life, with its focus upon reproduction, maintenance, common routines, the sphere of women, receptivity and sociability has gained impetus with the problematization of the dominant legitimacy of the world of production with its emphasis upon instrumental rationality, transformation and sacrifice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson Р., The Origins of Postmodernity, Verso, London 1998.
 2. Bauman Z., Intimations of Postmodernity, Routledge, London 1992.
 3. Bell D., The Cultural Contradictions of Capitalism, Harper & Row, 1996.
 4. Best S., Kellner D., The Postmodern Turn, Guilford Press, New York 1997.
 5. Bertens H., The Idea of the Postmodern. A History, Routledge 1995.
 6. Carter P., Jackson N., Modernism, Postmodernism and Motivation, Or Why Expectancy Theory Failed to Come up to Expectation, [w:] Postmodernism and Organisation, red. J. Hassard, M. Parker, Sage, London 1993.
 7. Crook S., Pakulski J., Waters M., Postmodernism. Change in Advanced Society, Sage Publications, London 1993.
 8. Docherty J., Graham E., Małek М., Introduction, [w:] Postmodernism and the Social Sciences, red. J. Docherty, E. Graham, M. Małek, Macmillan, Basingstoke 1992.
 9. Dunn R.G., Identity Crises, A Social Critique of Postmodernism, University of Minnesota Press, 1998.
 10. Featherstone М., The Body in Consumer Culture, [w:] The Body. Social Process and Cultural Theory, red. M. Featherstone, M. Hepworth, B.S. Turner, Sage 1991.
 11. Featherstone M., In Pursuit of the Postmodern: An Introduction, "Theory, Culture and Society" 1988 vol. 5 (January 1988), nr 2-3.
 12. Featherstone М., Postmodernism and the Aestheticization of Everyday Life, [w:] Modernity and Identity, red. S. Lash, J. Friedman, Blackwell, Oxford 1992.
 13. Featherstone М., Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity, Sage, London 1995.
 14. Giddens A., The Consequences of Modernity, Polity Press 1990.
 15. Наrvеу D., The Condition of Postmodernity, [w:] Ch. Jencks, The Post-Modern Reader, Academy Edition London, St. Martin's Press - New York 1991.
 16. Hassan I., The Culture of Postmodernism, "Theory, Culture and Society" 1985 vol. 2 (August 1985), nr 3.
 17. Heller A., Can Modernity Survive?, Polity, Cambridge 1990.
 18. Inglehart R., Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton N.Y. 1997.
 19. Jameson F., Postmodernism and Consumer Society, [w:] The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, red. H. Foster, Bay Press, Port Townsend, WA 1983.
 20. Jameson F., Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, London 1991.
 21. Jencks Ch., The Postmodern Agenda, [w:] The Post-modern Reader, red. Ch. Jencks, Academy Editions, London 1992.
 22. Kellner D., Jean Baudrillard. From Marxism to Postmodernism and Beyond, Polity Press, Cambridge 1989.
 23. Kumar Krishan, From Post-industrial to Post-modern Society: New Theories of the Contemporary World, Blackwell, Oxford 1995.
 24. Lakeland Р., Postmodernity. Christian Identity in a Fragmented Age, Augsburg Fortress, Minneapolis 1997.
 25. Lash S., Postmodernism or Modernism? Social Theory Revisited, [w:] Postmodernism and the Social Sciences, red. J. Docherty, E. Graham, M. Malek, Macmillan, Basingstoke 1992.
 26. Lemert Ch.C., Postmodernism Is Not What You Think, Blackwell, Oxford 1997.
 27. Lindstrom N., The Social Conscience of Latin American Writing, University of Texas Press, Austin 1998.
 28. Luhmann N" Observations on Modernity. Translated by W. Whobrey, Stanford University Press, Palo Alto CA 1998.
 29. Marsh J.L., Critique, Action and Liberation, State University of New York Press, Albany N.Y. 1995.
 30. Mc Gowan J., Postmodernism and Its Critics, Cornell University Press, Ithaca 1991.
 31. McHale B., Postmodernist Fiction, Methuven, New York, London 1987.
 32. Mellor P.A., Reflexive Traditions: Anthony Giddens, High Modernity, and the Contours of Contemporary Religiosity, "Religious Studies" 1993 vol. 29 (Cambridge University Press).
 33. Morawski S., Troubles With Postmodernism, Routledge, London 1996.
 34. Murphy J.W., Postmodern Social Analysis and Criticism, Greenwood Press, New York, Westport, CT, London 1989.
 35. Nicholson L.J., On the Postmodern Barricades: Feminism, Politics, and Theory, [w:] Postmodernism and Social Theory: The Debate Over General Theory, red. S. Seidman, D.G. Wagner, Blackwell, Oxford 1992.
 36. O'Brien М., Penna S., Oppositional Postmodern Theory and Welfare Analysis. Anty-oppressive Practice in a Postmodern Frame, [w:] Postmodernity and the Fragmentation of Welfare. red. J. Carter, Routledge, London 1998.
 37. Rojek Ch.. Ways of Escape. Modern Transformations in Leisure and Тrаvеl, Macmillan, Basingstoke 1993.
 38. Ritzer G., Postmodern Social Theory, McGraw-Hill, London 1997.
 39. Rosenau P.M., Post-modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions, Princeton University Press 1992.
 40. Smart B., Modern Conditions, Postmodern Controversies, Routledge, London 1992.
 41. Smart B., Postmodernity, Routledge, London 1993.
 42. Smith Т., Dialectical Social Theory and Its Critics. From Hegel to Analytical Marxism and Postmodernism, State University of New York Press, Albany N.Y. 1993.
 43. Turner B.S., Мах Weber. From History to Modernity, Routledge, London 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu