BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brol Joanna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Tytuł
Narodotwórcza rola nacjonalizmu : przypadek dawnej Jugosławii
Nation-Making Role of Nationalism : the Case of Former Yugoslavia
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 156-164, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Nacjonalizm
Nationalism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Federalna Republika Jugosławii
Abstrakt
Niniejszy artykuł przybliża powyższe spojrzenia na procesy narodowo-etniczne, jest także próbą rekonstrukcji tworzenia się narodu jugosłowiańskiego w sposób planowany, za pomocą kreowania nacjonalizmu przez instytucje dawnej Socjalistycznej Federacji Republik Jugosławii. Specyfikę tego wielonarodowego i wieloetnicznego kraju najlepiej oddaje określenie go za pomocą metafory "tygla narodów bałkańskich", z których miał wykształcić się jeden naród - jugosłowiański. (fragment tekstu)

This paper argues an important role of nationalism and national ideology in ethnic and national processes of creating new type of society. The processes of building one nation from melting pot society are focused mainly on national policy and activity of government and others public institution in different areas of public and social life. The State nationalism is treated as an instrument of policy which transforming people in ideal new citizens. The case of former Yugoslavia shows the strength of national policy in creating new nation - Yugoslavians. After falling of Yugoslavian state part of their citizens still last by their Yugoslavian identity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altermatt U. (1998): Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 2. Babiński G. (1986): Wiąż etniczna a procesy asymilacji. Przemiany organizacji etnicznych. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, PWN, Warszawa-Kraków.
 3. Barański J. (2001): Socjotechnika. Między magią a analogią, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Bell D. (1976): Ethnicity and Social Change, [w:] Ethnicity. Theory and Ехреrіеnсе, red. Glazer, Moynihan, Cambridge: London - Mass.
 5. Billig M. (1995): Banal Nationalism. Sage Replications, London.
 6. Botev N. (1993): Seeing Past Barricades: Ethnic Intermarriage in Yugoslavia During the Last Three Decades, "Anthropology of East Europe Review" vol. 11, nr 1-2, s. 71-99.
 7. Brubaker R. (1998): Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie, PWN, Warszawa-Kraków.
 8. Denich B. (1993): Unmaking Multi-Ethnicity in Yugoslavia: Metamorphosis Observed, "Anthropology of East Europe Review" vol. 11, nr 1-2, Special Issue: War among the Yugoslavs, s. 21-37.
 9. Denich B. (1994): Ethnic Nationalism: The Tragic Death of Yugoslavia, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 10. Gellner E. (1991): Narody i nacjonalizm, PIW, Warszawa.
 11. Gilliand-Olsen B. (1993): Bridge on the Sava: Ethnicity in Eastern Croatia 1981-1991, "Anthropology of East Europe Review" vol. 11, nr 1-2, s. 39-71.
 12. Perić T. (1998): On Being Agents of God's Peace, "Religion in Eastern Europe" nr 10, October.
 13. Powers G. (1996): Religion, Conflict. Prospects for Peace in Bosnia, Croatia and Yugoslavia, "Journal of International Affairs" vol. 50, nr 1, s. 41-79.
 14. Shoup Ph. (1968): Communism and the Yugoslav National Question, Columbia University Press, New York.
 15. Simić A. (1993): The First and the Last Yugoslav: Some Thoughts on the Dissolution of a State, "Anthropology of Eastern Europe Review" vol. 11, nr 1-2, s. 3-20.
 16. Szacki J. (2001): Nacjonalizm, [w:] Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, Jasińska-Kania A. (red), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. Vrсаn S. (1994): The War in the Former Yugoslavia and Religion, "Religion, State, Society" vol. 22, nr 4, s. 375-394.
 18. www.raud.org/publications/CF/CF129/CF-129.chapterll.html (16.02.2002).
 19. www.wiem.onet.pl/chorwacja.htm (20.03.2002).
 20. www.dzs.hr/StatInfo/naslov.htm (20.03.2002).
 21. www.odci.gov/cia/publications/factbook/indeks.html (20.03.2002).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu