BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowski Sebastian (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Czasowy całkowity zakaz reklamy otwartego funduszu emerytalnego
Temporary Total Prohibition of Open-end Pension Fund Advertising
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2016, tom 22, nr 2, s. 43-55, tab., bibliogr. s. 54
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Reklama, Regulacje prawne, Zabezpieczenie emerytalne, Zabezpieczenie społeczne
Open Pension Funds (OPF), Advertising, Legal regulations, Pension arrangement, Social security system
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: J320, L510, K310
Abstrakt
Opracowanie omawia skutki funkcjonowania czasowego całkowitego zakazu reklamy zawierającej informację o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych. Zakaz ten obowiązywał w latach 2014-2015 i budził szereg kontrowersji, a w ostateczności stał się przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Główną tezą niniejszego artykułu jest twierdzenie, że wprowadzenie czasowego całkowitego zakazu reklamy OFE było niezgodne z Konstytucją, a jego obowiązywanie przyczyniło się do dramatycznego spadku ilości wpłacanych składek do otwartych funduszy emerytalnych i rozpoczęło proces stopniowego i nieformalnego wygaszania kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego. Opracowanie wskazuje również, że czynnikiem, który może zdecydować o dalszym losie rynku otwartych funduszy emerytalnych, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Na podstawie tego orzeczenia czasowy całkowity zakaz reklamy OFE został derogowany z systemu prawa, a to daje szansę otwartym funduszom emerytalnym na odbudowę bazy aktywnych członków przekazujących część składki na ubezpieczenie emerytalne OFE i zahamowanie procesu stopniowego i nieformalnego wygaszania kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego. Zastosowana w opracowaniu metoda badawcza to ekonomiczna analiza prawa. (fragment tekstu)

The paper discusses the effects of temporary total prohibition of Open-end Pension Fund advertising. This prohibitive regulation was in force in the years 2014-2015 and has raised many controversies, and ultimately became the subject of the Constitutional Court summons. The main thesis of the article is that temporary total prohibition of Open-end Pension Fund advertising has contributed to a decrease in the amount of contributions paid to Open-end Pension Funds and started the process of gradual and informal phasing-out of funded part of pension system in Poland. The scientific method used in this paper is economic analysis of law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszczak-Soroka U. (red.) (2014), Rynki finansowe, Warszawa.
  2. Chybalski F. (2009), Liberalization of pension systems in Central and Eastern Europe, [w:] Chybalski F. (red.), Funded part of Polish Pension System: Selected Problems, Łódź.
  3. Chybalski F. (2011), Adekwatność systemów emerytalnych według celów OMC a reżimy emerytalne w Europie, "Polityka Społeczna", Numer specjalny, część 1.
  4. Chybalski F. (2013), Dobrowolność przynależności do OFE a dywersyfikacja ryzyka w systemie emerytalnym w Polsce, [w:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne, Łódź.
  5. Dybał M. (2014), Wpływ otwartych funduszy emerytalnych na deficyt budżetowy i dług publiczny, [w:] Miemiec W., Sawicka K. (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa.
  6. Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2016.
  7. Zawieja-Żurowska K. (2013), Refleksja nad przyszłością systemu emerytalnego oraz finansowego bezpieczeństwa jego beneficjentów, [w:] F. Chybalskiego, E. Marcinkiewicz (red), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu