BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczyńska Alicja (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wygląd jako źródło informacji o drugim człowieku
The Appearance as a Resource of Information about Other People
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 208-216, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Psychologia człowieka, Psychologia postrzegania, Psychologia poznawcza
Human psychology, Psychology of perception, Cognitive psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prześledzenie stosunku psychologii do tezy sugerującej istnienie związku pomiędzy wyglądem człowieka a jego osobowością. Zmierza się w nim do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy istotnie istnieje związek pomiędzy cechami naszej fizjonomii a posiadanymi właściwościami osobowościowymi?
2. Jakie cechy wyglądu wyzwalają wspólny pogląd na temat określonych cech osobowościowych oraz czy i jaki wpływ mają owe przekonania na zachowanie się ludzi wobec osób, których przekonania te dotyczą?
3. Jak wyjaśnić związek pomiędzy tymi przekonaniami a określonymi cechami wyglądu?
4. Skąd się bierze odwieczna gotowość człowieka do pokładania wiary w rzekome pryncypia fizjonomii i generowania danych na podstawie takich przekonań zawartych w schematach wiedzy oraz ukrytych teoriach osobowości? (fragment tekstu)

The main goal of this paper is to follow attitude of psychology to the thesis, that there is relation between human physiognomy and personality. Author aims to answer four basic questions:
1. Is there really correlation between features of our physiognomy and personality?
2. Which physiognomic features elicite common believes on specified personal attributes and if these believes influence people behavior toward the others?
3. How to ехрlаin the relation between these believes and particular personality characteristics?
4. How to ехрlain the belief of people in physiognomic principles and their readiness to generate data about the others from the social schema and implicit personality theory? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997): Psychologia społeczna, Poznań: Zysk i Ska.
  2. Hinton P R. (1995): The Psychology of Interpersonal Perception. London: Routledge.
  3. Knapp M.L., Hall J.A. (1987): Non-verbal Communication in Human Interaction. New York: Holt, Weinhardt and Winston.
  4. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich (2000), Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
  5. Skarżyńska K. (1981): Spostrzeganie ludzi, Warszawa: PWN.
  6. Wojciszke B. (1986): Teoria schematów społecznych, Wrocław: Ossolineum.
  7. Wojciszke B. (1991 a): Procesy oceniania ludzi, Poznań: Wydawnictwo Nakom.
  8. Wojciszke B. (199 lb): Dane i pseudodane w procesie oceniania, [w:] Złudzenia, które pozwalają żyć, red. T. Szustrowa, M. Kofta, Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu