BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guziuk Marta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Edukacja wielokulturowa a problematyka dysonansu kognitywnego i społecznego oraz choroby emigracyjnej
Multicultural Education' and a Problem of Psychological and Sociological Discordance and Homesickness
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 285-298, rys.
Słowa kluczowe
Wielokulturowość, Wychowanie, Emigracja
Multicultural, Education, Emigration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono ideę wielokulturowego wychowania oraz przedstawione jej cele. Na przykładzie emigracji oraz choroby emigracyjnej omówiono praktyczne wdrażanie idei wielokulturowego wychowania.

On the verge of Poland's accession to the European Union the Polish people should become more interested in the issue of 'multiculturalism' understood as a diversity of cultures in a society in which individuality and uniqueness of each culture are accepted and respected. The term 'multicultural education' has been used in social Sciences since the 70's of the рrevious century as a synonym of the English term 'multicultural education'. The first assumption of the idea of multicultural education reads as follows: all cultures are equal and cannot be classified. The pedagogical trend discussed also disseminates and recommends the acceptance and articulation of the culture of the country of origin. Apart from two main assumptions the above trend also disseminates the following ideas:
• education based on a multicultural context,
• preparation of individuals for work and living in a multi-ethnic society,
• development of cultures and lifestyles,
• development of positive attitude to other cultures,
• development of tolerance towards tradition, language, religion and different lifestyles and existence,
• sharing the ехреrіеnсе that own culture is one among the others,
• learning the causes and motives from the different cultures,
• becoming more sensitive to the problems of national and ethnic minorities, stigmatization and social isolation,
• learning different aspects of life cultures, production and services of representatives of the other cultures in their historic context and against political and economical background,
• development of the need to enter the cultural borderland and thus development of cognitive and emotional needs i.e. for instance: dialogue, negotiation, exchange of values etc. The realization of the above objectives of multicultural education requires full autonomy of educational institutions as well as making the learners (pupils, students) familiar to the issues related to migration movements as the major cause of the establishment of poliethnic communities. One of the example of the implementation of the pedagogical trend discussed is the development of the habit of 'conscious emigration' through the transfer of knowledge about, among others, psycho-social barriers and dissonance for those who have emigrated and the effects of the 'emigration disease' (homesickness). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartz В., Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach, Duisburg-Radom, 1997, s. 7-10.
 2. Chmaj M., Sokół W., Mała encyklopedia wiedzy politycznej, Toruń 1996, s. 64.
 3. Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykała, Warszawa 1993, s. 454.
 4. Encyklopedia popularna PWN, Red. J.R. Burek, t. 7, Warszawa 1997, s. 383.
 5. Flesig K.H., Interkulturelle Didaktik, München 1991.
 6. Hackl B., Vom Fremden und vom Eigenen, Innsburg 1993.
 7. Hondrich K., Wirtschaftliche Entwicklung, 1970, [w:] B. Bartz, Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach, Duisburg-Radom 1997, s. 43.
 8. Jasiński Z., Udział organizacji polskich w kształtowaniu tożsamości narodowej emigrantów galicyjskich na kresach ostrowskich, Opole 1993, s. 17.
 9. Kępiński A., Melancholia, Warszawa 1985, s. 319-320.
 10. Kwieciński Z., Witkowski L., Ku pedagogii pogranicza, Toruń 1990.
 11. Lichter K., Migration und psychische Erkrankung, [w:] K. Lajios, Die psychosoziale Situation von Ausländern in der BRD, 1995 , s. 20.
 12. Mach Z., Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Kraków 1998, s. 14-16.
 13. Mangalaman J., Morgan C., A Guide to Migration, Lexington 1968, s. 28.
 14. Namyslowski J., Problematik der muttersprachlichen Psychotherapie bei den aus Polen stammenden Patienten in stationären und ambulanten Setting aus 10 jähriger Perspektive, [w:] Transkulturelle Psychotherapie, Bad Eseen 1998, s. 95-96.
 15. Nikitorowicz J., Sobiecki M., Misiejuk D., Kultury tradycyjne a kultura globalna, Białystok 2001.
 16. Nikitorowicz J., Tolerancja - idea i cel edukacji międzykulturowej, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1995.
 17. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 16.
 18. Pieter J., Słownik psychologiczny, Wrocław 1963, s. 215.
 19. Sanocki W., Koncepcja normy w psychologii klinicznej, "Zeszyty Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1978, s. 21.
 20. Szostak G.E., Reakcje homilopatyczne jako wyraz społecznego niedostosowania, "Kultura i Edukacja" 1994, nr 4(10), s. 100.
 21. Tomaszewski T., Aktywność człowieka, [w:] M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa 1967, s. 235.
 22. Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, Warszawa 1971, s. 42.
 23. Tyszkowa M., Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu