BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczak Hanna (Uniwersytet Wrocławski, doktorantka), Jarco Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Antysemityzm wśród ludzi z wyższym wykształceniem : na podstawie badań kwestionariuszowych
Anti-Semitism Among People with Higher Education Based on the Questionnaire
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 301-313, rys., tab.
Słowa kluczowe
Antysemityzm, Wykształcenie, Wyniki badań
Anti-Semitism, People's education, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest postawa Polaków z wykształceniem wyższym wobec antysemityzmu. Stawianie tego pytania w dzisiejszych czasach, w Polsce, może się dawać tworzeniem problemów pozornych lub nawet czystym irracjonalizmem, przede wszystkim dlatego, że liczbę Żydów, czyli tych, którzy przyznają się do czynnego wyznawania i przestrzegania reguł judaizmu, szacuje się zaledwie na kilka tysięcy. Nasze osobiste kontakty z nimi są zatem znikome, a nawet żadne. W badaniach polskich socjologów, a także w badaniach przeprowadzonych za granicą, przez antysemityzm rozumie się bardzo wiele różnych zjawisk: dystans społeczny, temperaturę uczuć (lubienie - nielubienie), negatywne cechy stereotypu, skłonność do zachowań dyskryminujących oraz rodzaj wiedzy na temat samych Żydów i ich historii. Badania, które zamierzamy przedstawić, są próbą odniesienia się do tych właśnie aspektów antysemityzmu? (fragment tekstu)

The article deals with attitudes of university - educated Poles towards anti-Semitism. Discussion about the subject of anti-Semitism comes as a result of many changes in political and social life after 1989. In our researches, which we are going to present, we have observed different aspects of anti- Semitism like social distance, feeling temperature (liking-unliking), negative features of stereotype, susceptibility to discriminating behavior and the kind of knowledge about Jews and their history. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cała A., Stereotyp Żyda i kultury żydowskiej, s. 90.
  2. Datner-Śpiewak H., Struktura i wyznaczniki postaw antysemickich, [w:] Czy Polacy są antysemitami, red. I. Krzemiński, Wyd. Oficyna Naukowa s.c., Warszawa 1996, s. 28.
  3. Jeliński E., Anti-Semitism at the Turn of the Century - Real or Imaginary Problems in the Third Republic of Poland, [w:] Transformations, Adaptations and Integrations in Europe. Global and Local Problems, red. Z. Drozdowicz, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 158.
  4. Krajewski S., Żydzi. Judaizm. Polska, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1997, s. 341.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu