BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojek-Nowosielska Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka), Szczepaniak Joanna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa a teorie agencji interesariuszy
Corporate Social Responsibility (CSR) Approach Versus Agency and Stakeholder Theories
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 322-333, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze, Teoria agencji
Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders, Agency theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zatem wskazanie istoty, genezy i znaczenia wspomnianej koncepcji oraz jej respektowania w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. Ponadto autorki poruszają teorie agencji i interesariuszy (ang. stakeholders), stanowiące punkt wyjścia do rozważań o odpowiedzialności społecznej. (fragment tekstu)

The Agency and Stakeholder Theories as well as Corporate Social Responsibility (CSR) are presented in the paper. There are many controversies about CSR and that's why the authoresses also highlighted the arguments for and against CSR. The article also presents new events of business responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agency Theory, Information and Incentives, red. Bamberg G., Spremann K., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1989.
 2. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1994.
 3. Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy. Red. Gasparski W., Dietel J., Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 4. Friedman М., Kapitalizm i wolność, Wydawnictwo Centrum im. A. Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 5. Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 6. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 7. McWilliams A., Siegel D., Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective, The Academy of Management Review, Mississippi State, January 2001.
 8. Rojek-Nowosielska M., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa i strategia CRM, "Personel" 2002 nr 24.
 9. Rojek-Nowosielska М., Szczepaniak J., Partycypacja pracownicza jako warunek sprawnego funkcjonowania Systemu Społecznej Odpowiedzialności wobec pracowników, t. 4. "Forum Naukowe" Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2002.
 10. Rok B.. Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 11. Rudolf S., Janusz Т., Stos D., Urbanek Р., Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 12. Shankman N.A., Reframing the Debate Between Agency and Stakeholder Theories of the Firm, "Journal of Business Ethics" 1999.
 13. Simms J., The social life of brands, "Marketing" (London) 2002 July 18.
 14. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, 1999.
 15. Weiss J.W., Business Ethics. A Stakeholder and Issues Management Approach, Harcourt Brace & Company, Orlando 1998.
 16. Commission of the European Communities, Green Paper. Promoting a European framework for Social Responsibility. Brussels, 18.07.2001.
 17. Cook J., Deakin S., Stakeholding and Corporate Governance. Theory and Evidence on Economic Performance, ESRC Centre for Business Research, University of Cambrige, July 1999 (materiały dostępne na stronach internetowych: ww.dti.gov.uk/cld/esrcl.pdf, 20.01.2003).
 18. Filek J., Odpowiedzialność: między teorią a praktyką (materiały dostępne na stronach internetowych: www.wspiz.pl/~cebi/art004.doc, 20.01.2003).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu