BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rippel Grzegorz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach; Uniwersytet Opolski; Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
O lobbingu czyli promocji interesów
Lobbing - Promoting Business
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (8), 2003, nr 1008, s. 435-444
Słowa kluczowe
Lobbing
Lobbying
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polskie mass media coraz częściej posługują się słowem lobbing, które w wielu przypadkach kojarzy się obywatelom niejednoznacznie. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie znaczenia tego terminu oraz przytoczenie argumentów przemawiających za oraz przeciw wykorzystywaniu lobbingu. (fragment tekstu)

Lobbing is a way of putting pressure on the members of a law-making body in order to some defined Solutions. It is connected with different spheres of activities like: political, economical, social, religious, ecological or military ones. Lobbing is a part of the activity of the pressure groups is communication, that is why it is defined in literature as specialized form of public relations. Lobbing acts on the borderline of three spheres of social life: politics, law and economy. If representatives of these three spheres do not collaborate according to exactly defined rules it can lead to the so called "ill lobbing", at least in a form of corruption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawski P., Public relations - zarządzanie informacjami, artykuł oddany do druku w zeszytach naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 2. Black S., Public relations, Warszawa 1998, s. 92-93.
 3. Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1998, s. 141-143.
 4. Cieszewska B., Siła węglowego lobby, "Rzeczpospolita", 16-17 marca 2002, s. B2.
 5. Gabryel P., Zieleniewski M., Piąta władza, czyli kto naprawdę rządzi Polską?, Warszawa 1998, s. 187.
 6. Gestern A., Czas profesjonalistów, "Rzeczpospolita", dodatek "Moja kariera", 16 kwietnia 2001, s. 1.
 7. Giziński J., Graczyk M., Człowiek z Seattle kontra Człowiek z Davos, "Wprost", 4 lutego 2001.
 8. Gołata K., Szoszkiewicz A., Kto rządzi polską gospodarką?, "Businessman Magazine" 2002 nr 3 s. 31-32.
 9. Jasiecki K., Lobbing gospodarczy w Polsce, "Studia Socjologiczne" 2000 nr 4.
 10. Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Kraków 2000, s. 13.
 11. Karpowicz E., Lobbing w wybranych krajach - zarys uwarunkowań prawnych i działań praktycznych, "Przegląd Sejmowy" 2000 nr 3 (38), s. 55-56.
 12. Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny. Red. M.S. Szczepański, Tychy 2000, s. 6.
 13. Kittel B., Marszałek A., Pani sędzia, mąż i gangsterzy, "Rzeczpospolita", 3 kwietnia 2001, s. 1 i 8.
 14. Krajewski J., Kameleon czy realista, "Businessman Magazine" 1998 nr 7, s. 42-43.
 15. Krajewski J., Wdzięczność partii, "Businessman Magazine" 1998 nr 9, s. 28-30.
 16. Matuszyński W., Audyt komunikacyjny - zagadnienia wstępne, [w:] Questiones, Red. T. Grabińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 17. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej. Warszawa 1999, s. 113-118.
 18. Pałyga A., Jak zrobić w Bielsku fortunę, "Rzeczpospolita", 12 lutego 2002, s. 6.
 19. Paradowska J., Sztuka naciskania, "Polityka", 25 marca 2000, s. 6.
 20. Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994, s. 67.
 21. Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, PWN, Warszawa 1997, s. 167.
 22. Siciński A., Społeczeństwo obywatelskie a polskie transformacje ustrojowe, [w:] A. Sułek, J. Styk (red.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin, 27-30 VI 1994, Lublin 1995, s. 117.
 23. Szczepański M.S., Tożsamość regionalna - w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, [w:] Rozwój - region - społeczeństwo, G. Gorzelak, M.S. Szczepański, T. Zarycki (red.), Warszawa-Katowice 1999, s. 76- 82.
 24. Szmulik B., Żmigrodzki M., Grupy nacisku, [w:] Państwo, ustrój samorząd terytorialny, red. M. Chmaj, Lublin 1997, s. 77-78.
 25. Sztumski J., Elity. Ich miejsce i rota w społeczeństwie, Katowice 1997, s. 28.
 26. Tarnawska K., Lobbing w Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 1998 nr 4, s. 25.
 27. Wiścicki T., Piwny lobbing, "Gość Niedzielny" 2001 nr 14.
 28. Zasuń R., Wygrać posła na loterii, "Gazeta Wyborcza", 4-5 sierpnia 2001, s. 1 i 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu