BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordowska Monika (University of Warsaw)
Tytuł
Tourism Ecosystem Services - an Example of Birdwatching at Nature 2000 Sites
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 1 (60), s. 127-137, rys., wykr., bibliogr. 19 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Turyzm, Usługi, Ekologia, Środowisko przyrodnicze
Tourism, Services, Ecology, Natural environment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01; Q26; Z32
summ.
Abstrakt
In Poland, the most attractive areas for birdwatching is an areas of Nature 2000. To provide nature against habitat degradation, it is necessary to know the relationship between people and nature. This relationship allows to research the concept of ecosystem services. The aim of this study is to distinguish typology of Special Protection Areas for ecosystem services of birdwatching. Its development is a complex problem, wherefore the main research method is Analytic Hierarchy Process. As a result, it was possible to divide the studied areas into types that reflect the possibilities of development of birdwatching on each of them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Constaza R. (2008), Ecosystem services: multiple classification systems are needed, "Biological Conservation" Vol. 141(2), p. 350-360.
 2. Cordell H.K., Herbert N.G. (2002), The popularity of birding is still growing, "Birding" Vol. 34, p. 54-61.
 3. Daniel T.C., Muhar A., Arnberger A., Aznar O., Boyd J.W., Chan K.M., et al. (2012), Contributions of cultural services to the ecosystem services agenda, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 109(23), p. 8812-8819.
 4. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami).
 5. Janeczko E., Anderwald D. (2011), Birdwatching jako nowa forma turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych w Polsce, "Studia i Materiały CEPL" Vol. 2(27), p. 308.
 6. Kordowska M. (2014), Ornithological tourism in Poland as an example of sustainable tourism, in: Dias F., Oliveira S., Kosmaczewska J., Pereira A. (eds), New trends in tourism research: A Polish perspective, Peniche: Polytechnic Institute of Leiria, p. 130-148.
 7. Kordowska M., Kulczyk S. (2014), Conditions and prospects for the development of ornithological tourism in Poland, "Turyzm" Vol. 24(2), p. 15-21.
 8. Kronenberg J. (2014), Environmental Impacts of the Use of Ecosystem Services: Case Study of Birdwatching, "Environmental Management" 2014 Vol. 54, p. 617-630.
 9. Millenium Ecosytem Assesment (2003), Ecosystem and Human Well-being: A framework for Assessment, Washington D.C..
 10. Natura 2000, http://natura2000.gdos.gov.pl/ [10.10.2016].
 11. Niedziółka A. (2010), Rola władz gminnych w zarządzaniu turystyką na obszarach przyrodniczo cennych w wybranych gminach powiatu krakowskiego, in: Jalinik M. (eds.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok, p. 569-570.
 12. Ramanathan R. (2001), A note on the use of the analytic hierarchy process for environmental impact assessment, "Journal of Environmental Management" Vol. 63, p. 27-35.
 13. Referowska-Chodak E. (2006), Sposób i stopień społecznego wykorzystywania rezerwatów przyrody w Lasach Państwowych, "Sylwan" Vol. 150(7), p. 51-59.
 14. Rosin Z.M., Takac V., Baldi A., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. (2011), Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego, "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" Vol. 67(1), p. 3-20.
 15. Saaty T. L. and Vargas L. G. (2012), Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process, New York, p. 23-25.
 16. Sekercioglu C.H. (2002), Impacts of birdwatching on human and avian communities, "Environmental Conservation" Vol. 29, p. 282-289.
 17. Solon J. (2008)., Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, in: Chmielewski T.J. (ed.), Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: Metaanalizy, modele, teorie i ich zastosowania, "Problemy Ekologii Krajobrazu" Vol. 21, p. 25-44.
 18. Sterno A. (ed.) (2015), Birding in Poland, Upssala, p. 26-27.
 19. Symonides E. (2008), Ochrona przyrody, Warszawa, p. 662-668.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu