BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłaszewski Rafał (University in Warsaw), Panasiuk Damian (University in Warsaw)
Tytuł
Application of Economic Analyses for Evaluation of Water Treatment Plants
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 1 (60), s. 148-160, tab. wykr., bibliogr. 20 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Metoda gotowości do płacenia, Woda, Uzdatnianie wody, Koszty, Analiza kosztów, Efektywność ekonomiczna
Willingness to pay (WTP), Water, Water treatment, Costs, Cost analysis, Economic efficiency
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D24, Q25
summ.
Abstrakt
Analyses of the costs of surface water treatment plants (WTP) in Poland show that unit capital and operating costs decline with increasing production. Costs of depreciation, electricity consumption and salaries have the largest share in the total WTP operating costs. Life cycle costing has shown that additional WTP costs may be related to maintenance of too many rapid gravity fi lters. In the case of complex water supply systems a large water manufacturer is often treated as a reserve source, but assurance of resident supply reliability increases the WTP operating costs. Water treatment plants are also charged with flood protection costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broniewicz E., Godlewska J., Miłaszewski R. (eds) (2009), Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, Białystok, p. 157-158.
 2. Bykowski J., Napierała M., Przybyła Cz. (2005), Ocena efektywności energetycznej zmodernizowanych pompowni melioracyjnych, "Rocznik Ochrony Środowiska" Vol. 17, p. 1413-1427.
 3. GPW (2016), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, www. gpw.katowice.pl [25-10-2016].
 4. Kania J. (2012), Zbiorniki zaporowe Goczałkowice i Kozłowa Góra w aspekcie realizacji celu zwiększenia rezerwy powodziowej w dorzeczu Górnej Wisły w ramach Rządowego Programu "Wisła 2030", Goczałkowice, 18.04.2012.
 5. Kania J. (2013), Zwiększenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw wodo ciągowych i kanalizacyjnych, V Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice, 14.05.2013.
 6. Korpi E., Ala-Risku T. (2008), Life cycle costing: A review of published case studies, "Managerial Auditing Journal" No. 23(3), p. 240-261.
 7. Kowalczyk J. (2010), Analiza kosztów produkcji wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. na przykładzie ZUW Goczałkowice, MA thesis, Politechnika Śląska, Gliwice.
 8. Miłaszewski R. (2003), Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Białystok, p. 78-80.
 9. Miłaszewski R., Ciborowska E., Skoczko I. (2013a), Koszty uzdatniania wód powierzchniowych, in: Zimoch I., Sawiniak W. (eds), Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Vol. 3, Politechnika Śląska, Gliwice, p. 245-254.
 10. Miłaszewski R., Skoczko I., Waszkiewicz E. (2013b), Koszty budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód podziemnych, "Technologia Wody" No. 3(23), p. 31-47.
 11. Miłaszewski R. (2015a), Analiza kosztów stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych, "Instal" No. 7/8, p. 74-76.
 12. Miłaszewski R. (2015b), Analiza kosztów stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych, in: Dudziak M., Zimoch I. (eds), Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Vol. 4, Gliwice, p. 59-68.
 13. Panasiuk D., Nowacka A. (2011), Produkcja oraz koszty uzdatniania wody w ZUW Goczałkowice, ZiZOZap report, NILU Polska, Katowice, p. 8.
 14. Panasiuk D., Nowacka A. (2012), Pobór a produkcja wody pitnej przez ZUW Goczałkowice, ZiZOZap report, NILU Polska, Katowice.
 15. Panasiuk D. (2013), Analiza kosztów nieużytkowania lub ograniczenia wielkości poboru wody z ZUW Goczałkowice, ZiZOZap report, NILU Polska, Częstochowa.
 16. Panasiuk D. (2016), Analiza kosztów nieużytkowania lub ograniczenia wielkości poboru wody z Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice, "Gospodarka w praktyce i teorii" No. 3 (44), p. 47-60.
 17. Pustel H. (2009), Koszty gospodarki wodnej a cena wody do picia, Rada Gospodarki Wodnej RW Małej Wisły i Górnej Odry, Katowice, 19.02.2009.
 18. Rauba E. (2008), Koszty operatorów usług wodnych w Polsce, in: Cygler M., Miłaszewski R. (eds), Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, Białystok, p. 57-61.
 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (2002), Dz.U. nr 204 poz. 1728.
 20. Zimoch I., Szymik-Gralewska J. (2015), Zastosowanie zintegrowanej metody analizy niezawodnościowo-ekonomicznej w zarządzaniu przewymiarowaną infrastrukturą wodociągową, "Ochrona Środowiska" Vol. 37, No. 4, p. 25-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu