BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Scheibe Michał (University of Szczecin, doctoral student)
Tytuł
Macroeconomic Fundamentals of the Shanghai Stock Exchange Composite Index Value Downfall in 2015
Makroekonomiczne fundamenty załamania wartości Shanghai Stock Exchange Composite Index w 2015 roku
Źródło
Trends in the World Economy, 2016, vol. 8, s. 171-182, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Global Economy at the Crossroads
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Bańka spekulacyjna
Capital market, Stock market indexes, Economic bubble
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych
The Shanghai Stock Exchange (SSE)
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Artykuł ma na celu przebadanie makroekonomicznego kontekstu nagłego załamania się wartości głównego indeksu giełdy w Chinach, czyli Shanghai Stock Exchange Composite Index, w 2015 roku. Autor stawia hipotezę, że do załamania doszło z powodu uformowania się, a następnie pęknięcia bańki spekulacyjnej. Autor przeprowadza analizę makroekonomicznych wskaźników, m.in. dynamiki PKB, udziału sektorów w PKB, inflacji, rezerw dewizowych, sprzedaży detalicznej dóbr konsumenckich, eksportu, importu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i dynamiki zmian wartości dodanej produkcji przemysłowej. Wynik badania wskazuje, że nagły przyrost, a następnie utrata wartości głównego indeksu giełdy w Szanghaju miały niewiele wspólnego z faktycznymi fundamentami makroekonomicznymi. Co kluczowe, pogarszały się one już od kilku lat. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to analyse the macroeconomic context of the sudden downfall of value of the main stock exchange index in China, the Shanghai Stock Exchange Composite Index, in 2015. Author's hypothesis is, that the downfall happened because of the creation and burst of the stock exchange bubble. The author provided an analysis of macroeconomic ratios, such as GDP growth rate, sector structure of GDP, inflation, foreign exchange reserves, retail sales of consumer goods, exports, imports, foreign direct investments and industrial production value added. The result of the research shows, that the sudden growth and collapse of value of the China's main stock exchange index in 2015 had little to do with the actual macroeconomic fundamentals. What is crucial, those were deteriorating for a few years already. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. China Foreign Exchange Reserves, http://www.tradingeconomics.com/china/foreign- exchange-reserves.
 2. China Industrial Production, http://www.tradingeconomics.com/china/industrial-production.
 3. Ease of Doing Business in China, http://www.tradingeconomics.com/china/ease-ofdoing- business.
 4. Holmes F., China's Economy Is Undergoing a Huge Transformation That No One's Talking About, U.S. Global Investors, 28.08.2015, http://www.usfunds.com/ investor-library/investor-alert/chinas-economy-is-undergoing-a-huge-transformation- that-no-ones-talking-about/#.Vr3En85FyUk.
 5. Holmes F., World's Second-Largest Economy In Flux, Forbes, 27.10.2015, http:// www.forbes.com/sites/greatspeculations/2015/10/27/worlds-second-largest-economy- in-flux/#47ca282b4dc8.
 6. Krugman P.R., Obstfeld M., International Economics. T heory and Policy, 7th ed. [Polish edition], Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007.
 7. O'Neil J., The Growth Map [Polish edition], Studio Emka, Warszawa 2013.
 8. Otte M., Der Crash Kommt, Studio Emka, Warszawa 2009.
 9. People's Bank of China, Annual Report 2010, http://www.pbc.gov.cn/eportal/fileDir/ image_public/UserFiles/english/upload/File/Annual%20Report%202010.pdf.
 10. People's Bank of China, Annual Report 2015, http://www.pbc.gov.cn/english/ 130739/3105326/3105334/2016072210452220636.pdf.
 11. Roubini N., Mihm S., Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance. Polish Edition, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 12. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics, 19th ed. [Polish Edition], Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
 13. Shanghai Stock Exchange, http://english.sse.com.cn/indices/statistics/historical.
 14. Shanghai Stock Exchange, SSE Monthly Market Statistics 12.2015, http://english.sse. com.cn/indices/publications/monthly/c/4033491.pdf.
 15. Sirkin H.L., Zinser M., Rose J., The Shifting Economics of Global Manufacturing, The Boston Consulting Group, April 2016, http://www.slideshare.net/TheBostonConsultingGroup/ bcg-global-mfg-cost-competitiveness-index-final.
 16. The World Bank, World Development Indicators, http://databank.worldbank. org/data/reports.aspx?Code=NY .GDP.MKT P.KD.ZG&id=af3ce82b&report_ name=Popular_indicators&populartype=series&ispopular=y.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu