BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Sylwester Marek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością w procesie budowania konkurencyjności organizacji
Diversity Management in the Process of Building a Competitive Organization
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 143-153, rys., tabl., bibliogr. 17 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie wiekiem, Kapitał ludzki, Wydajność pracy, Zróżnicowanie kulturowe, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Diversity management, Age management, Human capital, Labour efficiency, Cultural diversity, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie różnorodnością jest strategią zarządzania stosunkowo nową. Mimo licznych rozważań pozostaje nadal w większym stopniu koncepcją teoretyczną niż programem działania. Przedmiotem opracowania jest pokazanie możliwości, jakie daje zarządzanie różnorodnością, z głównym naciskiem na zarządzanie wiekiem (age management), jako zrównoważone podejście do zarządzania mającego na celu podniesienie zdolności do pracy różnych grup wiekowych daje szansę na pełne wykorzystanie zasobów ludzkich w organizacji, tym samym zwiększając jej efektywność funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

Diversity management is a relatively new management strategy. Despite numerous considerations of this subject it still remains rather a theoretical conception than a practical actions programme. The subject of this article is the exposition of the possibilities of diversity, the main focus in age management as management is a balances approach to human resources management aiming to increase the work ability of various age groups. Furthermore it creates the opportunity to increase the efficiency of organizations' functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G. S. (1992), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Third Edition, The University of Chicago Press, Chicago and London.
 2. Engelhardt H., Buber I., Skirbekk V., Prskawetz A. (2010), Social involvement, behavioural risks and cognitive functioning among older people, "Ageing & Society", Vol. 30, No. 5.
 3. Hon L. C., Bruner B. (2000), Diversity issues and public relations, "Journal of Public Relations Research", Vol. 12, No. 4.
 4. Ilmarinen J., Tuomi K. (1992), Work ability of aging workers, "Scandinavian Journal of Work, Environment & Health", Vol. 18, No. 2.
 5. Ilmarinen J. (2009), Work ability-a comprehensive concept for occupational health research and prevention, "Scandinavian Journal of Work, Environment & Health", Vol. 35, No. 1.
 6. Köppel P, Yan J., Lüdicke J. (2007), Cultural Diversity Management in Deutsch-land hinkt hinterher, Bertelsmann Stifung, Gütersloh.
 7. Liwiński J., Giza-Poleszczuk A., Góra M., Sztanderska U. (2008), Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 8. Roosevelt R. T. Jr. (2006), Diversity Management: an essential craft for leaders, "Leader to Leader", No. 41.
 9. Schein E. (1985), Organizational culture and leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 10. Silverstein (2008), Meeting the Challenges of an Aging Workforce, "American Journal Of Industrial Medicine", Vol. 51, No. 4.
 11. Skirbekk V. (2004), Age and Individual Productivity: A Literature Survey, w: Feichtinger G. (Eds.), "Vienna yearbook of population research", Vol. 1, No. 1, Austrian Academy of Sciences Press, Vienna.
 12. Skirbekk V. (2008), Age and Productivity Capacity: Descriptions, Causes and Policy Options, "Ageing Horizons", No. 8.
 13. Terelak J. F. (1999), Psychologia menedżera. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 14. Urbaniak B. (red.) (2007), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 15. Warr P. (1994), Age and employment, w: Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Triandis H., Dunnette M., Hough L. (eds.), Consulting Psychologist Press, Thousand Oaks, California.
 16. Yang Y. (2005), Developing cultural diversity advantage: The impact of diversity management structures, "Academy of Management Annual Meeting proceedings".
 17. Woźniakowski A. (2005), Doświadczenia firm amerykańskich w zarządzaniu różnorodnością, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Pocztowski A. (red.),Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu