BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawka Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wynagrodzenia w środowisku wysokiej konkurencji zawodowej pracowników wiedzy na przykładzie zawodu prawnika
Compensation in the High Professional Competition Environment of Knowledge Workers Based on Example of the Legal Profession
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 155-166, bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Pracownicy wiedzy, Wynagrodzenia, Konkurencja, Rywalizacja, Systemy motywacyjne
Knowledge workers, Remuneration, Competition, Rivalry, Motivating systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tekst prezentuje wybrane wnioski z audytu systemu wynagrodzenia w kancelarii prawnej. Zasadniczym założeniem teoretycznym artykułu jest uwzględnienie wysokiego poziomu rywalizacji i wysokiego potencjału wiedzy jako czynnika wpływającego na budowę wynagrodzeń. Badania empiryczne wskazały na wiele dysfunkcji w obszarze motywowania materialnego prawników. (abstrakt oryginalny)

The text presents selected conclusions of the audit on compensation system in the law Chancellery. The basic theoretical assumption of this article is to take into account the high level of competition and the high potential of knowledge as a factor influencing the construction of renumeration. Empirical studies have pointed to a number of dysfunctions in the area of motivation material lawyers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D. (2003), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Charles H. (1976), Understanding Organizations, Penguin, London.
 4. Chełpa S. Witkowski T. (1999), Psychologia konfliktu, Wydawnictwo Moderator, Taszów.
 5. Cialdini R. (2006), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Clark J. M. (1999), Leading with Knowledge, Sage Publications, London.
 7. Deutsch M., Coleman P. T. (2005), Rozwiązywanie konfliktów - teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 8. Doliński, D. (1998), Ciemna strona rywalizacji, "Przegląd Psychologiczny", nr 41.
 9. Edvinsson L., Malone M. S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Handy Ch. B. (1976), Understanding Organizations, Oxford University Press.
 11. Jemielniak D. (2007), Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: Zastosowanie w spółkach high-tech, w: Systemy wysoce efektywnej pracy, Borkowska S. (red.), IPiSS, Warszawa.
 12. Kawka T. (2014), Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Mikuła B. (2012), Nowy wymiar zachowań organizacyjnych, w: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Mikuła B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 14. Nogalski B., Kowalczyk A. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
 15. Tyszka T. (1998), Jasne strony rywalizacji, "Przegląd Psychologiczny", nr 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu