BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Barbara (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Współczesne perspektywy rozwiązywania problemów zarządzania publicznego
Contemporary Perspectives of Solving the Problems of Public Management
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 167-178, tabl., bibliogr. 40 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Rozwiązywanie problemów, Organizacje publiczne
Public governance, Solving problems, Public organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zidentyfikowano ogólne perspektywy, tj. ekonomizm i humanizm, w zarządzaniu publicznym, i szczegółowe perspektywy (administracyjną, rynkową i relacyjną) rozwiązywania i badania problemów zarządzania związanych z obszarami, procesami i zachowaniami organizacyjnymi usytuowanymi w systemie zarządzania publicznego. Punktem wyjścia i podstawą wnioskowania była krytyczna analiza naukowych ustaleń zawarta w międzynarodowej i krajowej literaturze przedmiotu. Analiza zidentyfikowanych perspektyw koncentrowała się na ich cechach wyróżniających, przykładowym zakresie problematyki oraz wskazaniu wyrazistych przykładów występowania poszczególnych perspektywach w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu. Przeprowadzone rozważania wskazały na współwystępowanie zidentyfikowanych perspektyw we współczesnych badaniach i praktyce zarządzania publicznego. (abstrakt oryginalny)

The article identified the general perspectives, ie. economism and humanism, and particular perspectives (administrative, market and relational) of solving research and management issues related to the areas, processes, and organisational behavior in the system of public management. The starting point and basis for inference was critical analysis of the scientific findings contained in the national and international literature. The analysis of identified perspectives were focused on their characteristics distinguishing them amongst the others, also on samples of the range of main issues and examples of particular perspectives in national and foreign literature. The observations indicated the co-occurrence of identified perspectives in contemporary research and practice of public management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anders-Morawska J., Rudolf W. (2015), Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Austen A. (2014), Efektywność sieci publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Battley R., Larbi G. A. (2004), The Changing Role of Government: The Reform of Public Services Developing Countries, Palgrave Macmillan, New York.
 4. Bingham L., Nabatchi T., O'Leary R. (2005), The new governance: Practices and Processes for Stakeholder and Citizen Participation in the Work of Government, "Public Administration Review", No. 85.
 5. Bogacz-Wojtanowska E. (2011), Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 6. Brockway G. P. (1991), The End of Economic Man, W. W. Norton&Company, New York, London.
 7. Chaston J. (2011), Public Sektor Management, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 8. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Hood C. (1991), The New Public Management for All Seasons?, "Public Administration", No. 69.
 10. Hood C., Jackson M. (1991), The New Public Management: A Recipe for Disaster, "Canberra Bulletin of Public Administration", No. 64.
 11. Izdebski H. (2010), Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Kettl D. F. (2012), The Politics of the Administrative Process, SAGE, Los Angeles.
 13. Klijn E., Koppenjan J., Termeer K. (1995), Managing Networks in the Public Sector: Theoretical Studies of Management Strategies in Policy Networks, "Public Administration", Vol. 73, No. 3.
 14. Kociatkiewicz J., Kostera M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, "Problemy Zarządzania", t. 11, nr 4(44).
 15. Kowalik I. (2011), Orientacja rynkowa w polskiej administracji, "Marketing i Rynek", nr 1.
 16. Kożuch B. (2015), Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka, w: Instrumentarium zarządzania publicznego, Kożuch B., Sułkowski Ł. (red.), Difin, Warszawa.
 17. Kożuch B. (2014), Organizacyjna perspektywa zaufania publicznego: zarys koncepcji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 11, cz. 3.
 18. Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 19. Kożuch B. (2010), Współczesny humanizm organizacyjny. Zarys problematyki, w: Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Wawak T. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 20. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 21. Kożuch B., Kożuch A., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2016), Contemporary Faces of Public Management, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 22. Kulesza M., Niziołek M. (2010), Etyka służby publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 23. Mazur S. (2011), Władza dyskrecjonalna wysokich urzędników publicznych: perspektywa nowego instytucjonalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 24. Mendel T. (2004), Humanizacja procesów zarządzania w organizacjach XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 48.
 25. Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna. Problemy, teoria, empiria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Osborne S., Gaebler D. (2005), Rządzić inaczej, Wydawnictwo Rodzina, Poznań.
 27. Osborne S., Radnor Z., Vidal I., Kinder T. (2014), A sustainable Business Model for Public Service Organizations, "Public Management Review, Vol. 16, No. 2.
 28. Pollit C., Bouckaert G. (2004), Public Management Reform: A comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford.
 29. Prawelska-Skrzypek G., Lenartowicz (2013), Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki, "Problemy Zarządzania", t. 11, nr 4(44).
 30. Peters B. G. (1999), Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 31. Raczkowski K. (2015), Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Restakis J. (2010), Humanizing the Economy, New Society Publishers, Gabriola Island.
 33. Sharma R. R., Mukhejri S. (2011), Can Business and Humanism Go Together. The Case of Tata Group with a Focus on Nano Plant, w: Humanistic Management in Practice, Von Kimakowitz E., Pirson M., Spitzeck H., Dierksmeier C., Amann W. (eds.), Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 34. Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (2015), Koncepcja Smart City w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast, w: Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją Smart City, Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (red.), Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 35. Supernat J. (2004), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Governance, www.supernat.pl/artykuly, dostęp dnia 29.02.2016.
 36. Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 37. Thomas J. C. (2012), Citizen, Customer, Partner: Engaging the Public in Public Management, M. E. Sharpe, New York.
 38. Witkowski L. (2009), Jak pokonać homo economicus w: Humanistyka i zarządzanie, Górski P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 39. Zawicki M. (2014), Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa.
 40. Ziębicki B. (2014), Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu