BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rezyliencja organizacji w warunkach cyberdyskredytacji - definicja i determinanty
Resilience of Organisations in the Conditions of Cyberdiscreditation : Definition and Determinants
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 2, s. 193-204, tabl., bibliogr. 7 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Nieuczciwa konkurencja, Elastyczność organizacji, Sukces przedsiębiorstwa, Sytuacje kryzysowe
Unfair competition, Organisational flexibility, Success of the company, Crisis situations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy sukcesu organizacji w sytuacji kryzysowej w postaci wysokiej rezyliencji na nieuczciwe zachowania konkurentów. Sformułowano w nim definicję funkcjonującej w warunkach cyberdyskredytacji organizacji rezylientnej oraz określono jej relacje do organizacji elastycznej, inteligentnej oraz kreatywnej. Następnie zdefiniowano cyberdyskredytację organizacji i podano jej formy, a także zidentyfikowano hipotetyczne czynniki determinujące rezyliencję. Ponadto zaproponowano typologię tych czynników. (abstrakt oryginalny)

The study refers to the success of an organisation in a crisis situation in the form of high resilience to dishonest behaviour of competitors. It formulates a definition of a resilient organisation functioning in the conditions of cyberdiscreditation and determines its reference to a flexible, intelligent and creative organization. Then the notion of cyberdiscreditation is defined and its forms listed. Hypothetical factors determining resilience are identified. Moreover, the typology of those factors is suggested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Berndt Ch. (2015), Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  2. careandcoach.pl/blog/dobrostan, dostęp dnia 17.01.2016.
  3. Henley R. (2010), Resilience enhancing psychosocial programmes for youth in different cultural ontexts: Evaluation and research, "Progress in Development Studies", Vol. 10, No. 4.
  4. Karwat M. (2007), O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kruk H. (2013), Resilience competitiveness and sustainable development of the region - simularities and differences, w: Regional Economy in Theory and Practise, Sobczak E., Raszkowski A. (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 286, Wrocław.
  6. Lipka A. (2016), (Cyber)dyskredytacja pracowników a wartość kapitału ludzkiego organizacji, w: Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Cyberdyskredytacja pracowników (uwarunkowania, formy, implikacje), CeDeWu, Warszawa.
  7. Welter-Enderlin R. (2012), Einleitung: Risilienz aus der Sicht von Beratung und Therapie, w: Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstaende (2012), Welter-Enderlin R., Hildebrand B. (eds.), Carl Auer, Heidelberg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu