BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński), Markowicz Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Tablice trwania - nieparametryczny model czasu trwania w bezrobociu w szczecinie
Duration Tables - Non-Parametric Model Showing the Duration of Unemployment in Szczecin
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 45 T. 1., s. 41-51, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Hazard, Okresy bezrobocia
Labour market, Unemployment, Hazard, Unemployment spells
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Celem artykułu była konstrukcja tablic trwania w bezrobociu rejestrowanym do porównania sytuacji osób poszukujących pracy w podgrupach według płci i wieku. Jest to model nieparametryczny czasu trwania określonego zjawiska. Najczęściej jest stosowany w demografii jako tablice trwania życia. Tablice kohortowe zostaną skonstruowane na podstawie danych indywidualnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Kohortą są osoby bezrobotne zarejestrowane w 2012 roku i obserwowane do końca 2013 roku. Zdarzeniem kończącym epizod jest wyrejestrowanie z powodu podjęcia pracy. Pozostałe dane uznano za cenzurowane. Intensywności wychodzenia z bezrobocia zostały porównane w podgrupach kohorty.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to construct the registered unemployment duration table to comparison the situation of persons seeking work in subgroups according to age and gender. The table is a non-parametric model showing the duration of a given phenomenon. In demography it is most often used as a life table. We will construct the cohort tables on the basis of individual data provided by the Poviat Labour Office in Szczecin. The cohort will consist of unemployed individuals registered in 2012 and observed by the end of 2013. The event regarded as the one ending the unemployment spell will be the moment of an individual's de-registration from the PLO due to finding employment. The remaining data have been considered censored. We will compare the intensities of unemployment exits in the cohort subgroups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki, A. (2006). Analiza przeżycia i tablice wymieralności. Warszawa: PWE.
 2. Bezrobocie jak uzależnienie. Po jakim czasie jest się niezatrudnialnym? Rozmowa z profesorem Mieczysławem Kabajem. Pobrane z: http://natemat.pl/10885,bezrobocie-jakuzaleznienie- po-jakim-czasie-jest-sie-niezatrudnialnym) (15.06.2016).
 3. Bieszk-Stolorz, B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: Volumina.pl.
 4. Bieszk-Stolorz, B., Markowicz, I. (2012). Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. Warszawa: CeDeWu.
 5. Blanchard, O., Diamond, P. (1994). Ranking, Unemployment Duration and Wages. Review of Economic Studies, 61, 417-434.
 6. Cox, D.R. (1972). Regression Models and Life-Tables. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 34 (2), 187-220.
 7. Eurostat (2015). Participation of Young People in Education and the Labour Market. Statistics Explained. Pobrane z: http://ec.europa.eu (16.06.2016).
 8. Frątczak, E., Gach-Ciepiela, U., Babiker, H. (2005). Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań. Warszawa: SGH.
 9. Gazińska, M. (2003). Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 10. Gazińska, M., Mojsiewicz, M. (2004). Nieparametryczne modele trwania życia - budowa i przykłady zastosowań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 394, 87-100.
 11. Heckman, J., Borjas, G. (1980). Does Unemployment Cause Future Unemployment? Definitions, Questions and Answers from a Continuous Time Model of Heterogeneity and State Dependence. Economica, 47, 247-283.
 12. Kotowska, I.E. (red.). (2014). Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. MPiPS i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 13. Kwiatkowski, E., Tokarski, T. (2007). Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005. Ekonomista, 4, 439-455.
 14. Layard, R., Nickell, S., Jackman, R. (1991). Unemployment, Macroeconomic Performance and the Labour Market. Oxford: Oxford University Press.
 15. Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 16. McVicar, D., Podivinsky, J.M. (2001). Duration Dependence and Routes out of Joblessness for Young People. NIERC Working Paper No. 66, Belfast.
 17. McVicar, D., Podivinsky, J.M. (2003). Into Jobs or into the Classroom? The UK New Deal for Young People. Forthcoming NIERC Working Paper, Belfast.
 18. Mortensen, D. (1977). Unemployment Insurance and Job Search Decisions. Industrial and Labor Relations Review, 30 (4), 505-517.
 19. Panek, T., Zwierzchowski, J. (2015). Opis metodologii badawczej współzależności pomiędzy wykluczeniem społecznym a edukacją. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 20. Phelps, E. (1972). Inflation Policy and Unemployment Theory: The Cost Benefit Approach to Monetary Planning. London: MacMillan.
 21. Stanimir, A. (2015). Strategia Europa 2020 w opinii pokolenia Y. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI (4), 107-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.45/1-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu