BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dymarski Włodzimierz
Tytuł
Guidage des Processus des Migrations dans le Systeme Multiregional
Sterowanie procesami migracji w układzie wieloregionalnym
Control of Migration Processes in Multiregional System
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1986, nr 147, s. 21-44, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Problemes de Developpement Macroeconomique et Regional / Problemy rozwoju makroekonomicznego i regionalnego
Słowa kluczowe
Migracja, Polityka migracyjna, Zarządzanie, Dobrobyt, Analiza regionalna
Migration, Migration policy, Management, Prosperity, Regional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę rozwiązania niektórych istotnych aspektów problemu sterowania migracją w układzie wieloregionalnym. Problem ten zdefiniowany jest następująco: mając ustalone pożądane salda migracji w poszczególnych regionach znaleźć takie przestrzenne ukształtowanie czynników migracji, które wywoła odpowiednio do tych sald strumienie migracji międzyregionalnych. Za punkt wyjścia przyjęto model interakcji przestrzennej, w którym strumienie te przedstawione są jako funkcje relatywnych poziomów dobrobytu, kosztów migracji i liczb mieszkańców w regionach odpływu. Zakładając, że koszty migracji są ustalone, w dalszej części przedstawiono sposób obliczania niezbędnych zmian relacji regionalnych poziomów dobrobytu. Następnie przyjęto, że funkcje dobrobytu są funkcjami potęgowymi, których parametry są regionalnie indyferentne. Stwierdzono, że optymalne w sensie Pareto rozdysponowanie elementów dobrobytu między regiony oznacza ujednolicenie struktur dobrobytu w regionach. Na tej podstawie przyjęto, że zmianom relacji poziomów dobrobytu powinno towarzyszyć zmniejszanie regionalnego zróżnicowania jego struktur. Przedstawiono odpowiednią procedurę iteracyjną dla określenia zmian tych struktur. Dalej, interpretując elementy dobrobytu w regionach jako potencjały, przedstawiono odpowiedni model określający regionalną lokalizację poszczególnych elementów dobrobytu. W ostatniej części omawiane są możliwości oszacowania parametrów modeli. (abstrakt oryginalny)

In the paper an attempt is made to solve some essential aspects of the problem of migration control in multiregional system. This problem is defined as follows: having fixed the desired net migration flows for each region, find such regional distribution of migration factors that will lead to adequate migration behavior of population. As a starting point there is adopted a spatial interaction model in which gross migration flows are defined as functions of relative levels of regional social welfare, migration costs, and numbers of population in the regions of origin. Further on, the migration costs are considered fixed, and the calculation of the necessary changes in relative regional welfare levels is presented. Then it is assumed that the welfare functions are power ones with particular socio-economic conditions as arguments and elasticity parameters constant over all regions. The Pareto-optimal regional distribution of welfare elements is examined. It is found that Pareto-optimality means the uniform structure of welfare in all regions. On this ground it is assumed that changes in relative levels of welfare in regions should go together with diminishing regional differentiation of welfare structure. For calculating these structural changes an iterative procedure is proposed. Next, the concept of potential is applied to the elements of regional welfare and appropriate model to point out regional localization of welfare factors is presented. In the last section the possibility of parameters evaluation is discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barras, H., Broadbent, T.A., Cordey-Hayes, M., Massey, D.B., Robinson, K., Willis, J. (1971) An operational urban development model of Cheshire, Environment and Planning, vol. 3.
 2. Van den Berg, L., Klaassen, L.H., Vijverberg, C.H.T. (1975) Evaluation of Governmental Welfare Policy by Means of Social Welfare Function, FEER 1975/7, NEX, Rotterdam.
 3. Dymarski, W. (1986) System modeli centralnego planowania międzyregionalnych przepływów siły roboczej, dans: L. Wojtasiewicz (red.) Wybrane problemy rozwoju gospodarczego i ich odwzorowanie w modelach planistycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Nr 141, Poznań.
 4. Ekeland, I. (1979) Elements d'economie mathematique, Herman, Paris.
 5. Fiodorenko, NP, Baranov E.F. (red.) (1982) Sistema modelei narodnokhoziaistviennogo planirovaniia, Naouka, Moskva.
 6. Granberg, A.G. (1978) Matematitcheskiie modeli socyalistitcheskoi ekonomiki, Ekonomika, Moskva.
 7. Intriligator, M. (1971) Mathematical Optimization and Ecoaomic Theory, Prentice-Hall, New York.
 8. Khomra, A.U. (1978) Migraciia nasieleniia: woprosy teorii, metodiki issledovaniia, Naoukova Doumka, Kiev.
 9. Klaassen, L.H., Heijke, H. (1975) Some Indicators of Regional Labour Market Equilibrium, Economie appliquee, Archives de l'I.S.M.E.A., Tome XXVIII, No 2-3.
 10. Klaassen, L.H., Paelinck, J.H.P., Wagenaar, S. (1979) Spatial Systems. A general introduction, Saxon House, Westmead.
 11. McNabb, R. (1979) A Socio-Economic Model of Migration. Regional Studies, vol. 13 No 3.
 12. Mueller, Ch.F. (1982) The Economics of Labor Migration. A behavioral analysis, Academic Press, New York.
 13. Podinovskii, B.B., Noguine V.D. (1982) Pareto-optimalnyie recheniia mnogokriterialnykh zadatch, Naouka, Moskva.
 14. Rybakovskii, L.L., Argounova, K.O., Makarova, L.V. (1978) Regressyonnyie modieli migratsii naseleniia, dans: Socyalnyie faktory i osobiennosti migratsii naseleniia SSSR, Naouka, Moskva.
 15. Tarasova, N.V., Ouskova, M.A. (1978) Vzaimosviaj migratsii so strouktouroi naseleniia, dans: Socyalnyie faktory i osobiennosti migratsii naseleniia SSSR, Naouka, Moskva.
 16. Topiline, A.V. (1975) Territorialnyie piereraspredieleniie trudowykh resoursov v SSSR, Ekonomika, Moskva.
 17. Wilson, A.G. (1971) A family of spatial interaction models and associated developments, Environment and Planning, vol. 3.
 18. Zaitsev, V.D. (1973) Problemy modelirovaniia migratsii naseleniia, dans: Migratsiia naseleniia RSFSR, Statistika, Moskva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
fre
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu