BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gługiewicz Ewa
Tytuł
Les Conflits dans la Planification Spatiale - les Problemes et les Methodes du Solutionnement
Konflikty w planowaniu przestrzennym - problemy i metody ich rozwiązywania
Conflicts within Spatial Planning - Problems and Methods of Management
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1986, nr 147, s. 45-54, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Problemes de Developpement Macroeconomique et Regional / Problemy rozwoju makroekonomicznego i regionalnego
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Planowanie przestrzenne, Gospodarowanie kapitałem, Modele liniowe, Planowanie regionalne, Gospodarka scentralizowana
Spatial distribution, Spatial planning, Capital economizing, Linear models, Regional planning, Centralized economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie rozdziału kapitału przez centrum pomiędzy regiony w sytuacji, gdy istnieje konflikt między interesami centrum i regionów. Przedstawiono procedurę rozdziału dla kilku sytuacji: a) gdy centrum dysponuje pełną informacją o technikach i zasobach regionalnych (rozdział, dokonywany jeat w wyniku rozwiązania jednego modelu uwzględniającego kompromisowe wagi odzwierciedlające cele centrum i cele regionalne); b) gdy centrum nie dysponuje pełną informacją (uzgadnianie rozwiązań modelu centrum i grupy modeli regionalnych następuje w procedurze iteracyjnej); c) gdy cele centrum i regionów mogą być wyrażone w postaci zmiennych będących przyrostami produkcji globalnej w gałęziach (uzgadnianie rozwiązań modelu centrum i modeli regionalnych następuje w procedurze iteracyjnej); d) gdy dopuszcza się uwzględnianie interesów centrum, regionów i gałęzi oraz aktywny udział wszystkich trzech grup uczestników konfliktu w określeniu lokalizacji przyrostów produkcji. Wszystkie modele mają charakter liniowy. Dla określenia kompromisowych wag w funkcji celu wykorzystuje się procedurę priorytetów T. Saaty'ego, iteracyjne procedury rozdziału kapitału oparte są na algorytmie Kornaia-Schleichera. (abstrakt oryginalny)

The paper concers conflicts related to the spatial distribution of capital. The problem involves central planning authority distributing capital among regions including conflicts between central and regional objectives. Few distribution procedures are preaented: a) when complete information at the centre is available (optimal distribution is obtained as a result of solving one single model considering compromise weights reflecting objectives of all participants); b) when no complete information is available at the centre (iterative procedure of the solution adjustments of central and regional models is proposed); c) when regional and central objectives can be translated into sectoral output variables (again iterative procedure is proposed); d) when central, regional and sectoral objectives are considered in location problem and all three groups of participants of conflict play an active role in planning prooedure. All of the presented models are of linear type, Saaty's priorities procedure of setting up the compromise weights is used. The iterative procedures are based on Kornai-Schleicher algorithm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Isard, E. Gługiewicz, Conflict Management within Regional Science, dans: Transportation and Economy, No 10, 1980.
  2. J. Kornai, Mathematical Planning of Structural Decisions, North Holland Publishing Company, 1975.
  3. P. Nijkamp, P. Rietveld, Multilevel Multiobjective Models in a Multiregional System, Research Memorandum, Vrije Universiteit, Amsterdam, No 3, 1979.
  4. T. Saaty, A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures, dans: Journal of Mathematical Psychology, Vol. 15, No 3, 1977.
  5. T. Saaty, J. Alexander, The Forward and Backward Processes of Conflict Management, dans: Behavioral Science, Vol. 22, 1977.
  6. Schleicher, Decentralized Optimization od Linear Economic Systems with Minimum Information Exchange of the Subsystems, dans: Zeitschrift fur National Okonomie, Vol. 31, 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
fre
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu