BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malaga Krzysztof
Tytuł
La Commande Optimale: Application a un Modele Agrege de Croissance de L'Economie
Sterowanie optymalne i zastosowanie w zagregowanym modelu wzrostu gospodarki
Optimal Control: an Application to an Aggregated Model of Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1986, nr 147, s. 67-91, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Problemes de Developpement Macroeconomique et Regional / Problemy rozwoju makroekonomicznego i regionalnego
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Model wzrostu gospodarczego, Optymalizacja, Podział dochodu narodowego, Inwestycje, Konsumpcja
Economic growth, Economic growth model, Optimalization, Division of national income, Investment, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono dwa ciągłe zadania sterowania optymalnego związane z optymalnym podziałem dochodu narodowego na inwestycje i konsumpcję. Przyjęto układ założeń modelu wzrostu typu Harroda-Domara, z autonomiczną ścieżką wzrostu liczby ludności. Zaproponowano metodę estymacji parametrów zadań. Rozwiązania teoretyczne zweryfikowano na podstawie danych statystycznych dla gospodarki polskiej w latach 1970-1975. Wykazano, że aparat pojęciowy teorii sterowania optymalnego - tradycyjnie wykorzystywany w naukach fizycznych - można również stosować jako skuteczny instrument analizy procesów ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents two continuous problems of optimal control concerning the optimal distribution of the national income into investment and consumption. The continuous model of growth of the Harrod-Domar type with exogenuous path of growth of population has been assumed. A metod for estimation of the problem parameters has been proposed. Theoretical solutions have been ilustrated by calculation based on statistical data for the Polish economy in 1970-1975. It is shown in the paper that the optimal control theory apparatus - traditionally used in physic - may be also used in economics as an efficient instrument of analysis of economic processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Czerwiński: Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1973.
  2. E. Panek, Optymalny rozkład w zagregowanym modelu gospodarki, dans: Ekonomista 1974 cahier no 5.
  3. E. Panek, Sterowanie wzrostem w modelu jednosektorowym z uwzględnieniem czynnika demograficznego, dans: Problemy modelowania i sterowania w systemach społeczno-gospodarczego rozwoju, PAN Wrocław-Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
fre
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu