BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zasada Alleego w ekonomii - wprowadzenie
Alle Effect in Economics - Introduction
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 45 T. 1., s. 107-115, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Modele matematyczne, Bifurkacja, Teoria chaosu, Układy dynamiczne
Economic theory, Mathematical models, Bifurcation, Chaos theory, Dynamical systems
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Mechanizm zachowania populacji zwany obecnie efektem (zasadą) Alleego (Allee effect) został sformułowany w roku 1931 przez biologa Wardera Clyde Alleego. Głosi on, żezarówno przegęszczenie, jak i niedogęszczenie populacji może działać na nią ograniczająco. Allee zauważył, że w małych populacjach lub w populacjach rozproszonych współczynnik reprodukcji i szanse przetrwania osobników maleją, co prowadzi do wymarcia populacji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie efektu (zasady) Alleego w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych. W artykule podjęto próbę klasyfikacji własności matematycznych, jakie powinien posiadać model ekonomiczny, którego zachowanie dynamiczne ma cechy omawianego zjawiska. Jako przykład modelu ekonomicznego zawierającego efekt Alleego zaprezentowany został model Marksa.(abstrakt oryginalny)

The mechanism of the behavior of the population now is called the Allee effect was formulated in 1931 by the biologist Warder Clyde Allee. It says that both congestion in and small size of population can act on it limiting. Allee noted that in small populations or populations dispersed reproduction rate and survival of individuals decrease, which leads to the extinction of the population. The purpose of this article is to introduce the Allee effect of (the rules). The article attempts to classification of property that should have mathematical economic model whose dynamic behavior has the features of this phenomenon. As an example of the economic model contains Allee effect was presented the Marx model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allee, W.C. (1939). The Social Life of Animals. London: William Heinemann.
 2. Allee, W.C., Emerson, A.E., Park, O., Park, T., Schmidt, K.P. (1949). Principles of Animal Ecology. Philadelphia: Saunders.
 3. Courchamp, F., Berec, L., Gascoigne, J. (2008). Allee Effects. Oxford: Oxford University Press.
 4. Cushing, J.M. (1988). The Allee Effect in Age-structured Population Dynamics. W: T. Hallam, L. Gross, S. Levin (red.), Mathematical Ecology (s. 479-505). Springer, Verlag.
 5. Elaydi, S. (1996). An Introduction to Difference Equations. New York: Springer.
 6. Elaydi, S. (2008). Discrete Chaos: With Applications in Science and Engineering. Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC.
 7. Foryś, U., Poleszczuk, J. (2011). Modelowanie matematyczne w biologii i medycynie. Warszawa: Wyd. UW.
 8. Li, J., Song, B., Wang, X. (2007). An Extended Discrete Ricker Population Model with Allee Effects. Journal Difference Eqations and Appications, 13, 309-321.
 9. Luis, R., Elaydi, S., Oliveira, H. (2009). An Economic Model with Allee Effect. Journal Difference Eqations and Appications, 15, 877-894.
 10. Statter, G. (2003). Tendencia decrecente (ou Queda Tendencial) da taxa de lucro. Preprint, ISCTE.
 11. Stephens, P.A., Sutherland, W.J., Freckleton, R.P. (1999). What is the Allee Effect? Oikos, 87, 185-190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.45/1-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu