BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Posatskyy Bohdan (Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska")
Tytuł
Tereny mieszkaniowe w krajobrazie Lwowa (w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku)
Residential areas in Townscape of Lviv (in the Second Half of 20th - at the Beginning of 21th)
Źródło
Space - Society - Economy, 2016, nr 15, s. 9-32, rys., bibliogr. 14 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Tytuł własny numeru
Aktualne wyzwania polityki mieszkaniowej dużych miast w Polsce i na Ukrainie : Present Challenges of Housing Policy in Polish and Ukrainian Big Cities
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Gospodarka mieszkaniowa, Miasto, Geografia miasta, Krajobraz miasta, Mieszkania
Housing construction, Housing economy, City, Geography of a city, City landscape, Dwellings
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lwów
Lviv
Abstrakt
Tereny mieszkaniowe w znacznej mierze kształtują krajobraz Lwowa. Zgodnie z ogólną tendencją koncentrycznego rozwoju miasta tereny mieszkaniowe drugiej połowy XX w. otoczyły pierścieniem obszar Lwowa XIV i z początku XX w. Ich formy przestrzenne zmieniały się w zależności od trendów panujących w tym czasie w architekturze i urbanistyce ZSRR, a potem Ukrainy: niewielkie kwartały, wielkie osiedla mieszkaniowe, odosobnione domy. (abstrakt oryginalny)

Residential areas to a great extend shape the landscape of Lviv. According to the general trend of the concentric city development, residential areas of the second half of the twentieth century surrounded in the form of a ring the city territory at the XIV - early XX century. Their spatial forms varied depending on the trends that prevailed in architecture and urban planning in USSR and then in U kraine: - 1945- 1955, imitation of classical architecture and urbanism forms; - 1956-1990, application of the functionalism principles, construction of the city periphery, large-scale compositions of residential areas; - 1991 - up till now, the plurality of spatial forms, construction of individual building-seals, small residential neighborhoods. Radical real changes in Lviv townscape commenced in the end of 1950s. Since that time the dynamic development of the town began, and facilitated towns transformation into the largest industrial centre in eastern Ukraine. First new dwelling sites emerged in 1950-1960s in the western sector of the town. In 1970-1980's housing appeared on vast territories of the southern, northern and eastern sectors of the town. The new industrial and dwelling districts gained quite a new (much more larger than previous one) spatial scale of urban management and housing of the territory, determined by theory of the Soviet urban planning of that time. The territory planning presupposed the very change of the urban form, traditional blocks were altered by "free" located separate buildings on the territory. Dwelling housing, at first, consisted of 5-9-storey buildings. In 1970s and during the 1980s the height of houses was risen to 12-15-floors. Thus, large dwelling sites with great number of multistorey buildings were formed. The compact town housing of the first half of 20th century was changed by the new image of urban areas, that consisted a "separately located" edifices with vast spaces between them (yet the young trees were not high). Two, almost independent, town scapes emerged coegsisting on the town's territory: historical and contemporary townscapes (i.e. of the second half of the 20th c.). Luckily the relief of the site allows to separate visually historical and contemporary town landscapes: historical town is situated in the amphiteatre of the Poltva river valley, and the new residential areas occupy the eminence of the plateau around the valley. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awdotjin L. N., Leżawa I. G., Smolar I. M., 1989, Gradostroitelnoje projektirowanije, Strojizdat, Moskwa.
 2. Bazarnyk I., 1967, Lwiw mołodije, Wydawnyctwo Kameniar, Lwiw.
 3. Biriulow J., 2008, Architektura Lwowa. Czas i styli XIII-XXI st., Centr Jewropy, Lwów.
 4. Bryk M. W., 1986, Istorija Lwowa w dokumentach i materiałach, Naukowa Dumka, Kijów.
 5. Bylinkin N. P., Riabuszyn A. W., 1985, Sowremennaja sowetskaja architektura. 1955- 1980, Strojizdat, Moskwa.
 6. Czerkes B., 1999, Stalinskie płanuwannia Lwowa, [w:] H. Petryszyn (red.), Knyha mist Hałyczyny, Wisnyk Derżawnoho Uniwersytetu Lwiwska Politechnika. Architektura, nr 379.
 7. Juraś J., Posatskyy B., 1999, Przemiany przestrzenne w budownictwie mieszkaniowym Lwowa w latach 90., [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - Zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, "Biuletyn KPZK", z. 190.
 8. Kaczorowski W., 1938, Geograficzne oblicze Lwowa (La physionomie de Leopol), Lwów.
 9. Lwów 1934-1939. Drogi rozwojowe gospodarki miejskiej, 1939, Nakładem Zarządu Miejskiego Król. Stoł. Miasta Lwowa, Lwów.
 10. Łozynskyy R., 2005, Etnicznyj skład nasełennia Lwowa, Wydawnyczyj centr LNU imeni Iwana Franka, Lwiw.
 11. Łuczyńska-Bruzda M., 2001, System ochrony krajobrazu - cel, zakres, podstawy prawne, formy, [w:] Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, red. K. Pawłowska, Kraków.
 12. Nyka Ł., 2012, Przestrzeń miejska jako krajobraz, "Architektura. Czasopismo Techniczne", 1-A (2), z. 1.
 13. Paszuk A., Derkacz I., 1961, Lwów. Mały przewodnik ilustrowany, Wydawnictwo Książek i Czasopism, Lwów.
 14. Trehubowa T. O., Mych R. M., 1989, Lviv. Architekturno-istorycznyj narys, Budiwelnyk, Kijów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-3180
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.15.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu