BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewska-Muciek Dorota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Tytuł
System wartości kulturowych przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku
The System of Cultural Values of Companies Operating Internationally
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 1, s. 5-17, wykr., tab., bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Studia z zarządzania międzykulturowego
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Rynki międzynarodowe, Wartości w biznesie
Organisational culture, International market, Values ​​in business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących kultury organizacyjnej przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej. Identyfikacja kultury organizacyjnej została oparta na systemie wartości kulturowych. Obejmuje on kilka przeciwstawnych wartości, takich jak: nastawienie na ludzi versus na zadania, mały versus duży dystans władzy, indywidualizm versus kolektywizm, wysokie versus niskie unikanie niepewności, niski versus wysoki kontekst komunikacyjny, aktywność versus konserwatyzm, orientacja zewnętrzna versus wewnętrzna oraz status oparty na osiągnięciach versus na nadaniu. (fragment tekstu)

Companies operating internationally devote much attention to their organizational culture. In international business relations, the system of cultural values characterizing a guest and a host company may constitute strength but also a barrier. Business practice pertaining to internationalization and numerous studies of the subject classify companies' organizational culture as one of the critical factors determining the effectiveness of international cooperation. Therefore, the diagnosis and conscious management of organizational culture seem vital.
The paper presents research results pertaining to the characteristics of organizational culture of companies operating internationally. The study encompassed 30 Polish companies. The diagnosis was conducted on the basis of a survey. The questionnaire consisted of questions pertaining to selected cultural values.
Research results indicate that the organizational culture of companies operating internationally is characterized by focusing on their surrounding environment. Business relations are facilitated by small distance of authority, and a preference for direct exchange of opinions. Employees frequently put the interest of the group over their own priorities. Therefore, their individual effort and achievements fall under evaluation. Employees' active attitude constitutes an additional characteristic feature. It is hampered by low tolerance for insecurity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ferguson J., Milliman J. (2008), Creating Effective Core. Organizational Value: A Spiritual Leadership Approach, "International Journal of Public Administration", vol. 31.
 2. Füchsel H. (2002), Spojrzenie na organizację i jej kulturę, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 3. Glinka B. (2010), Wielokulturowość w organizacji: źródła, przejawy, wpływ na zarządzanie [w:] B. Glinka, A.W. Jelonka (red.), Zarządzanie międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Griffin R.W. (2005), Podstawy organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa.
 5. Harmon F.G. (1996), Playing for keeps, John Wiley & Sons, Inc, New York.
 6. Keyton, J. (2011). Communication & organizational culture. A key to understanding work experiences, Los Angeles, Sage.
 7. Kilmann R.H., Saxton M.J., Serpa R. (1985), Gaining control of the corporate culture, Jossey-Bass, Pittsburgh.
 8. Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Mazur B. (2014), Kultura organizacyjna w perspektywie poznawczej. Próba operacjonalizacji [w:] Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa.
 10. Mead R., Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Mileti D.S., Cress D.M., De Romen J.A. (2002), Earthquake Culture and Corporate Action, "Sociological Forum", vol. 17, nr 1.
 12. Miroshik V.W. (2013), Organizational Culture and Commitment. Transmission in Multinationals, Palgrove macmillan, New York.
 13. Nieżurawski L., Nieżurawska J. (2013), Wybrane przyczyny sukcesu i porażek internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", nr 4/2.
 14. Polska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (2014), Raport końcowy. Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 15. Reynolds S., Valentine D. (2009), Komunikacja międzykulturowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 16. Rothlauf J. (2010), Rozważania na temat zarządzania międzykulturowego [w:] R. Krzykała-Schaefer (red.), Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 17. Rozkwitalska M. (2011), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Serafin K. (2015), Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 222, Katowice.
 19. Smircich L. (1983), Concepts of Culture and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly", vol. 28, nr 3.
 20. Stachowicz-Stanuch A. (2001), Kultura marketingowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Sułkowski Ł. (2014), Zmiana kultury organizacyjnej - paradygmaty, modele i metody zarządzania [w:] Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa.
 22. Winkler R. (2007), Bariery internacjonalizacji organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, z. 747.
 23. Wiśniewska-Mikosik J. (2014), Metodyka badań nad kulturą organizacyjną [w:] Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa.
 24. Wójcik Ł. (2013), Internacjonalizacja i jej bariery. POIR 2014-2020, "Paszport do eksportu", [online] http://paszportdoeksportu.pl/frontpage-article/internacjonalizacja-i-jej-bariery-poir-2014-2020, dostęp 25 sierpnia 2016.
 25. Zerwas D. (2014), Organizational Culture and Absorptive Capacity. The Meaning for SMEs, Springer Gabler, Wiesbaden.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu