BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petryczka Izabela (Politechnika Częstochowska), Budzik Anna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rozwój rynku kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce
Development of Intermodal Rail Freight Transport Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 363-375, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Kolej na rynku transportowym, Zarządzanie transportem
Railway transport, Railways on the transport market, Transport management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wieloletni wzrost gospodarczy i dynamiczny rozwój handlu owocują zwiększonymi przewozami, realizowanymi głównie transportem samochodowym. Nadmierne natężenie ruchu na drogach kołowych wywołuje negatywne skutki dla środowiska i dla społeczeństwa. Od kilkunastu lat podejmuje się działania, których celem jest odciążenie dróg kołowych i przeniesienie części ładunków z transportu drogowego na bardziej przyjazne dla środowiska gałęzie transportu, w tym między innymi na kolej. W niniejszym artykule przedstawiono definicje transportu intermodalnego, omówiono sytuację towarowego transportu kolejowego w Polsce na tle innych gałęzi transportu i dokonano analizy rozwoju rynku kolejowych przewozów intermodalnych w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat. (abstrakt oryginalny)

Long-term economic growth and dynamic development of trade have result in increased transport operations, carried out mainly by road. Excessive traffic on the roads has negative consequences for the environment and also for society. For several years, efforts were aimed at mitigating roads and transferring part of freight from road to more environmentally friendly modes of transport, including rail transport. This article presents the definitions of intermodal transport, discusses the situation of rail freight transport in Poland comparing to other modes of transport. The authors also describe the development of the rail intermodal transport in our country in recent years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, luty 2016.
 2. Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, maj 2012.
 3. Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela 2011.
 4. Dyrektywa 2001/12/WE PEiR z dnia 26 lutego 2001 zmieniająca dyrektywę Rady nr 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei europejskich.
 5. Dyrektywa 2001/14/WE PEiR z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji przepustowości infrastruktury kolejowej, ustalania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikacji bezpieczeństwa.
 6. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2010 roku. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, sierpień 2011.
 7. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2011 r. Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji Transportu Kolejowego, Warszawa 2012.
 8. Markusik S.: Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom II Infrastruktura punktowa - magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 9. Mindur L.: Technologie transportowe XXI wieku. Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2008.
 10. Raport Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych - rozwiązania i wymierne korzyści. Urząd Transportu Kolejowego, luty 2013.
 11. Transport - wyniki działalności w 2015 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
 12. Wronka J.: Transport kombinowany/intermodalny. Teoria i praktyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014.
 13. Zalewski P., Siedlecki P., Drewnowski A.: Technologia transportu kolejowego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.
 14. http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/statystyka-kwartalna/przewozy-towarowe/ 7125,Przewozy-intermodalne-w-2015-roku.html.
 15. http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/statystyka-kwartalna/przewozy-towarowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu