BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Marzena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Sukces projektu postrzegany z perspektywy znaczenia strategicznego projektów dla organizacji
The Project Success from the Perspective of the Strategic Importance of Projects for Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 377-385, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektem, Badania empiryczne
Strategic management, Project management, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące sukcesu w projektach o różnym znaczeniu strategicznym dla organizacji. Na podstawie pogłębionej analizy literatury przedstawiono różnorodne klasyfikacje projektów oraz scharakteryzowano typologię projektów z punktu widzenia ich znaczenia strategicznego dla organizacji. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych odnoszące się do oceny sukcesu w projektach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Dokonana analiza wyników badań pozwala na stwierdzenie, że najwyżej oceniono sukces w projektach strategicznych dla funkcjonowania organizacji, a najniżej w projektach operacyjnych, co może wynikać z różnego poziomu kompetencji menedżerów zarządzających tego typu projektami. (abstrakt oryginalny)

The article describes the issue related to the success in the project which have the different strategic importance for organization. Based on a in-depth literature review presents the various classification of the projects and characterizes the typology of project in terms of their strategic importance for organization. The results of the empirical studies in context the evaluating of the success in the strategic, tactical and operational projects was presented. The analyses of the obtained results indicates that the highest scores of success were in strategic projects and the lowest scores in operational projects. This may result of various level of competency of managers in this type of projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Crawford L.H., Hobbs B., Turner J.R.: Project categorizations systems: Aligning Capability with Strategy for Better Results. Project Management Institute, Newton Square 2005.
 2. Crawford L.H.: Project Management Competence: The Value of Standards, DBA Thesis. Henley Management College, Henley-on-Thames 2001.
 3. Dulewicz V., Higgs M.: Design of a new instrument to assess Leadership Dimensions and Styles. "Henley Working Paper Series", 2003.
 4. Ika L.A.: Project Success as a Topic in Project Management Journals. "Project Management Journal", Vol. 40(4), 2009.
 5. Jugdev K., Müller R.: A Retrospective Look at our Evolving Understanding of project success. "Project Management Journal", Vol. 36(4), 2005
 6. Kisielnicki J.: Zarządzanie projektami. Ludzie, procedury, wyniki. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 7. Litke H.D.: Projektmanagement. Methoden, Techniken, Verhaltenweisen. Carl Hanser Verlag, München-Wien 2007.
 8. Lock D.: Podstawy zarządzania projektami. PWE, Warszawa 2009.
 9. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2006.
 10. Podgórska M.: Zarządzanie projektem modernizacji hali produkcyjnej - studium przypadku. "Logistyka", nr 4, 2013.
 11. Podgórska M.: Sukces w zarządzaniu projektami - zagadnienie definicji i jego oceny w świetle wyników badań empirycznych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie", z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 12. Ress D.: Managing Culture, [w:] Turner J.R. (ed.): People in Project Management. Gower, Aldershot 2003.
 13. Skalik J. (red.): Zarządzanie projektami. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 14. Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. PWN, Warszawa 2006.
 15. Shenhar A.J., Dvir D., Lechler T., Poli M.: One Size does Not Fit All Projects: True for projects, true for frameworks. PMI Research Conference, Newton Square 2002.
 16. Trocki M. (red.): Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012.
 17. Turner J.R., Müller R: Choosing Appropriate Project Managers. Matchnig Their Leadership Style to the Type of Project. Project Management Institute, Newtown Square 2006.
 18. Walczak W.: Znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. "Współczesna Ekonomia", nr 13(1), 2010.
 19. Wysocki K.R., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu