BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Edyta (Politechnika Śląska), Żebrucki Zbigniew (Politechnika Śląska), Kruczek Mariusz (Główny Instytut Górnictwa)
Tytuł
Typologia innowacji w branży TSL
Typology of Innovation in the TSL Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 399-409, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Sektor TSL, Innowacje, Klasyfikacja, Raport OECD
TSL sector, Innovations, Classification, OECD report
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Umiejętność generowania i wdrażania innowacji stanowi jedną z głównych kompetencji każdego przedsiębiorstwa. Również w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) wspomina się o konieczności rozwoju innowacji. Mają one za zadanie wspierać rozwój przedsiębiorstwa i podnieść jego pozycję konkurencyjną na rynku. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do problemu innowacyjności w branży TSL oraz przedstawienie przykładów rozwiązań innowacyjnych, zgodnie z klasyfikacją OECD. (abstrakt oryginalny)

The ability to generate and implement innovations is one of the core competencies of each company. Also in the TSL industry (transport-forwarding-logistics) mentions of the need to develop innovations. They are supposed to support the development of the company and increase its competitive position in the market. Hence, the aim of the article is an introduction to the problem of innovation in the TSL industry and provide examples of innovative solutions according to the OECD classification. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz M.: Logistics innovations in transport. "LogForum", nr 10(1), 2014.
 2. Antonowicz M.: O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transpor-towo-logistycznych. "Logistyka", nr 2 (CD), 2015.
 3. Badowska S.: Źródła i inspiracje wprowadzania innowacji produktowych. "Zarządzanie i Finanse", nr 2, 2012.
 4. Bujak A.: Innowacyjność i innowacyjne rozwiązania w logistyce. "Logistyka", nr 2, 2011.
 5. Burnewicz J.: Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki, [w:] Załoga E., Liberadzki B. (red.): Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika. Zeszyty Naukowe, s. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 59. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 6. Czubała A.: Innowacje w sektorze usług w Polsce, Zeszyty Naukowe, t. 26, nr 1. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów 2015.
 7. Gosnar A.: The classification innovations: the case of apple Inc. University of Ljubljana, Ljubljana 2012.
 8. Jeston J., Nelis J.: Process innovation. A BPT Trends Column, Sydney 2006.
 9. Kanagal N.B.: Innovation and product innovation in marketing strategy. "Journal of Management and Marketing Research", Vol. 18, 2015.
 10. Koźlak A.: Innowacyjność w podaży usług jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw sektora TSL. Referat z konferencji Eurotrans, Warszawa 2008.
 11. Koźlak A.: Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce z funduszy Unii Europejskiej. "Logistyka" nr 2, 2014.
 12. Krauth E., Moonen H., Popova V., Schut M.C.: Performance measurement and control in logistics service providing. Conference paper: ICEIS 2005, USA 2005.
 13. Lachiewicz S.: Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Studia Ekonomiczne, t. 183, cz. 1. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014.
 14. Łobejko S.: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. SGH, Warszawa 2004.
 15. Mena C., Christopher M., Johnson M., Jia F.: Innovation in logistics services. Cranfield University School of Management, Bedford 2007.
 16. Niklewicz-Pijaczyńska M.: Innowacje przełomowe w modelu open innovation i ekonomii free revealing. "Zarządzanie i Finanse", nr 4, 2013.
 17. O'Sullivan D., Dooley L.: Applying innovation. Sage, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore 2009.
 18. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa 2008.
 19. Pichlak M.: Innowacyjność nowych produktów - ujęcie wielowymiarowe. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 20. Zailani S., Amran A., Jumadi H.: Green Innovation adopting among logistics service providers in Malaysia: an exploratory study on the manager's perceptions. "International Business Management", No. 5(3), 2011.
 21. Zuo Li: On marketing innovation of SMEs in conjunction with customer satisfaction. Proceedings of the Eighth West Lake International Conference on SMB (ISTP 2006), Hangzhou, China 2006.
 22. Żukowska J., Pindelski M.: Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami - studium przypadku, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług - współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. TNOiK, Katowice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu