BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wesołowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Uczelnie galicyjskie doby autonomii
Galicia's Institutions of Higher Education in the Period of Autonomy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 12 (960), s. 107-124, tab., bibliogr. 17 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Autonomia lokalna, Szkolnictwo wyższe, Rozwój szkolnictwa
Local autonomy, Higher education, Development of education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena sytuacji uczelni galicyjskich po uzyskaniu przez Galicję autonomii. Skupiono się w nim na sytuacji uniwersytetów oraz Szkoły Politechnicznej we Lwowie, m.in. na liczbie wykładowców, słuchaczy i wykładów na tych uczelniach. Rozpatrywano również kwestię materialnego wsparcia nauki. Przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie wniosku, że uzyskanie przez Galicję autonomii przyczyniło się do rozwoju szkolnictwa oraz poprawy poziomu wykształcenia społeczeństwa. Dzięki większemu dostępowi do finansowania mogły się rozwijać również nowe dziedziny nauki. Sytuacja na objętych analizą uczelniach była podobna. Od początku okresu autonomii w Galicji wzrastała liczba wykładowców, wykładów oraz słuchaczy. Powstawały nowe wydziały, katedry czy kierunki kształcenia. Z uwagi na charakter kształcenia uczelnie galicyjskie wykształciły wielu sławnych humanistów. (abstrakt oryginalny)

The article examines the situation of universities in autonomous Galicia. The main area of research is the situation at universities and in the Lviv Polytechnical School, including the number of academic staff, students and lectures. The analysis also included the issue of financial support for academics, and led to the conclusion that Galicia gaining its autonomy contributed to the development of education and improved the educational level generally. Greater access to funding brought academics to new areas. The situation at the universities analyzed was similar: The number of teachers, lectures and student body increased from the outset of autonomy. Moreover, new faculties, departments and fields of study were opened. Galician educational institutions developed numerous famous humanists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewicz K. [1917], Dzieje Galicyi. Jej stan przed wojną i "wyodrębnienie", Gebethner i Wolff, Kraków.
 2. Broński K. [2003], Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Dybiec J. [1979], Finansowanie nauki i oświaty w Galicji 1860-1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Dybiec J. [1981], Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 5. Dybiec J. [1995], Życie naukowe w Galicji doby autonomicznej [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Tom 3. Nauka i Oświata, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 6. Historia nauki polskiej. Tom III 1795-1862 [1977], red. B. Suchodolski, Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 7. Historia nauki polskiej. Tom IV 1863-1918. Cz. I i II [1987], red. B. Suchodolski, Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 8. Hulewicz J. [2013], Akademia Umiejętności w Krakowie 1873-1918. Zarys dziejów, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
 9. Jonca K. [2001], Rozwój gospodarczy Polski do 1939 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 10. Małecki J.M. [1991], Zarys dziejów Polski 1864-1939, Znak, Kraków.
 11. Pilat T. [1908], Podręcznik Statystyki Galicyi. Tom VIII część pierwsza, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów.
 12. Pilat T. [1913], Podręcznik Statystyki Galicyi. Tom IX część pierwsza, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów.
 13. Rutowski T. [1887], Rocznik Statystyki Galicyi. Rok I, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów.
 14. Rutowski T. [1898], Rocznik Statystyki Galicyi. Rok V, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów.
 15. StopińskaPająk A. [1995], Polska oświata dorosłych w Galicji na przełomie XIX i XX wieku [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Tom 3. Nauka i oświata, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 16. Świeboda J. [1999], Rola Galicji w rozwoju nauki i oświaty II Rzeczypospolitej, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Rzeszów.
 17. Terlecki R. [1990], Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1207
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu