BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierulski Wacław (Politechnika Świętokrzyska), Serafin Ryszard (Politechnika Opolska)
Tytuł
Ocena ryzyka procesów dostaw z wykorzystaniem współczynników zdolności procesu i kart kontrolnych
The Risk Assessment Process Delivery Using the Coefficients of Process Capability and Control Cards
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 1, s. 22-29, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Łańcuch dostaw, Przedsiębiorstwo
Risk, Supply chain, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojawiające się ryzyko zawsze związane jest z wieloma czynnikami występującymi w procesach zachodzących w łańcuchu dostaw danego przedsiębiorstwa. Przykładem może być analizowana tematyka niniejszego artykułu, związana z realizacją procesów dostaw surowców bądź towarów potrzebnych do produkcji. Każde zakłócenie pojawiające się z przyczyn nie zawsze zależnych od nas samych może doprowadzić do strat. Decyzja o podjęciu współpracy z danym kontrahentem wiąże się z prawdopodobieństwem, że gdzieś w przyszłości nastąpi zdarzenie, które negatywnie wpłynie na realizację zamówienia. Realizowane zamówienie m.in. odnosi się do takich kryteriów jak: terminowość dostawy, jakość dostarczanego towaru, kompletność zamówienia i wielu innych.(fragment tekstu)

Dynamic control of logistic processes enterprise translates to optimize decision-coordinating supply chain. In the approach, taking into account the factors of process capability, the proposed approach is to determine the risk level of deliveries. Based on the risk maps of delivery you can determine whether there is interference and in which period took place. On this basis it is possible to make some corrective actions or corrective stabilizing the delivery process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dickson G.W., An analysis of vendor selection systems and decisions. "Journal of Purchasing", vol. 2, 1966, pp. 5-17.
  2. Jarocka M., Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych. "Economics and Management" 1/2015, s. 113-126, Białystok 2015.
  3. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. Kukuła K., Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Tom XIII/1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s. 5-16.
  5. Olson D.L., Wu D., Enterprise Risk Management Models. Wydawnictwo Springer, Berlin - Heidelberg 2010.
  6. Sadgrove K., The Complete Guide to Business: Risk Management. 2nd ed., Gower Publishing Limited, Aldershot 2005.
  7. Serafin R., Luściński S., Normalizacja kryteriów oceny dostaw w systemach zaopatrzenia [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Tom I, s. 1010-1021, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2016.
  8. Wagner S.M., Bode C., An empirical examination of supply chain performance along several dimensions of risk. "Journal of Business Logistics", vol. 29, no. 1, 2008, pp. 307-325.
  9. Zsidisin G.A., A grounded definition of supply risk. "Journal of Purchasing and Supply Management", vol. 9, 2003, pp. 217-224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu