BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczebra Beata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wykorzystanie notacji BPMN jako metody wspomagającej automatyzację procesów na przykładzie systemu zarządzania reklamacjami w branży motoryzacyjnej
The Use of BPMN Notation as a Method of Supporting Automated Processes with Regard to Complaints Management System in an Automotive Industry
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 1, s. 30-35, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Motoryzacja, Procesy biznesowe, Modelowanie procesów biznesowych, Reklamacje klienckie, Zarządzanie
Motorization, Business processes, Business Process Modeling, Client complaints, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo najczęściej postrzegane jest jako zbiór rożnego rodzaju procesów. Takie podejście jest paralelne ze zjawiskiem faworyzowania nastawienia dynamicznego w zarządzaniu organizacją. Celowo określa się sekwencję działań wzajemnie powiązanych ze sobą lub oddziałujących na siebie, które umożliwiają przekształcanie danych wejściowych w wyjścia. Dokładne zdiagnozowanie procesów ułatwia określenie podstawowych kwestii, tj.: w jaki sposób funkcjonuje organizacja, jakie są obszary uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników, czy procesy są efektywne, czy realizowana jest strategia przedsiębiorstwa, które zakresy działalności należy doskonalić. Podejście procesowe pozwala wskazać cele i mierniki poszczególnych procesów, a także optymalizować ich przepływ i strukturę. Kluczowym atutem opisywania procesów jest możliwość skonkretyzowania założeń do budowy systemów informatycznych, które bezpośrednio wpływają na automatyzację procesów.(fragment tekstu)

The company usually is seen as a set of different types of processes. It is connected with sequence of actions, which allow to trans form input data into output. Accurate diagnosis process helps to identify the main issues: how the organization works, what are the areas of the powers and responsibilities of employees, whether the processes are effective, which areas should be improved. Process approach defines the goals and measures of individual processes, and optimize the flow and structure. A key advantage of describe processes is the ability to substantiate the assumptions for the construction of IT systems, which directly affect the automation of processes. In the article was describe a BPMN standard which support modeling of the business processes in a company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2009.
 2. Business Process Modeling Notation, V1.1. OMG Available Specification no. formal/2008-01-17, http://www.omg.org/spec/BPMN/1.1/PDF, [dostęp 25.05.2016].
 3. Drejewicz S., Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Helion, Gliwice 2011.
 4. Karkula M., Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym. "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej", z. 97/2013, s. 245-257.
 5. Księga Jakości, Procedura Zarządzania Reklamacjami- Materiały firmowe.
 6. Maciejczak M., Zarządzanie procesami biznesowymi w teorii i praktyce. Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2011.
 7. Ossowski M., Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie. "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 4, cz. 3/2012, s. 297-312.
 8. Piotrowski M., Notacja modelowania procesów biznesowych. BTC, Legionowo 2007.
 9. Piotrowski M., Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja. Helion, Gliwice 2014.
 10. Ziemba E., Obłąk I., Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo. "Problemy Zarządzania", vol. 10, nr 3 (38)/2012, s. 8-24.
 11. Żytniewski M., Zadora P., Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN. Studia Ekonomiczne. Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania nr 128/2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 195-210.
 12. http://www.bpmn.org/, [dostęp 25.05.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu