BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wirkus Marek (Politechnika Gdańska), Bajorski Jacek (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wypadki i sytuacje niebezpieczne w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy
Accidents and Near-Misses in Safety Management System
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2017, nr 1, s. 36-42, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wypadki przy pracy, System zarządzania BHP, Zarządzanie
Accidents at work, Health and safety management system, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba sformułowania ogólnych wytycznych dla przedsiębiorstw, których wprowadzenie może zmniejszyć ilość wypadków i podwyższyć poziom bezpieczeństwa pracy. Autorzy podjęli również próbę weryfikacji teorii piramidy wypadkowości sformułowanej przez Heinricha poprzez badanie zależności pomiędzy ilością wypadków przy pracy a ilością rejestrowanych sytuacji niebezpiecznych w wybranym przedsiębiorstwie.(fragment tekstu)

Since modern enterprises have to challenge increasing social and economical expectations, including health and safety assurance, authors of the article attempt to formulate general guidelines for companies that want to decrease number of accidents and increase occupational safety level. The authors also attempted to verify the theory of the accident pyramid formulated by Heinrich, through the study of the relationship between the number of accidents at work and the number of registered near-misses in the selected company. Since modern enterprises have to challenge increasing social and economical expectations, including health and safety assurance, authors of the article attempt to formulate general guidelines for companies that want to decrease number of accidents and increase occupational safety level. The authors also attempted to verify the theory of the accident pyramid formulated by Heinrich, through the study of the relationship between the number of accidents at work and the number of registered near-misses in the selected company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cooper D., Improving Safety Culture: A Practical Guide. John Wiley & Sons Ltd. 1998, pp. 226-229.
 2. Dudka G., Bojanowski R., Metodyka statystycznych analiz wypadków przy pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,Warszawa 2007, s. 9.
 3. Dudka G., Rejestrowanie i analiza wydarzeń wypadkowych bezurazowych. "Bezpieczeństwo Pracy", 5/2003.
 4. Heinrich H.W., Industrial Accident Prevention. New York, McGraw Hill 1959.
 5. Pietrzak L., Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji. Warszawa 2007.
 6. Rączkowski B., BHP w praktyce. Gdańsk 2009, s. 951- 952.
 7. Ritwik U., Risk-based approach to near miss. "Hydrocarbon Processing", October 2002, pp. 94-95.
 8. Ausenco Annual Report 2013, http://www.ausenco.com/uploads/reports/1395987978- 2013-annual-report.pdf, pobrano w dn. 14.03.2015.
 9. BP Annual Report and Form 20-F 2013, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/.
 10. BP Annual Report and Form 20F 2013.pdf, pobrano w dn. 14.03.2015.
 11. BP Consulting Sp. z o.o., Mierniki efektywności prowadzonych działań z zakresu prewencji wypadkowej w Polsce i w wybranych krajach UE, Warszawa 2010, http://www.zus.pl/files/dpir/20110405 Mierniki efektywnosci prowadzonych dzialan z zakresu prewencji wypadkowej w Polsce i w wybranych krajach UE.pdf, pobrano w dn. 14.03.2015.
 12. GlencoreXstrata Annual Report 2013, http://www.glencore.com/assets/investors/doc/reports and results/2013/GLEN-2013-Annual-Report.pdf, pobrano w dn. 14.03.2015.
 13. Główny Urząd Statystyczny, Wypadki przy pracy w 2013 r., Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przypracy/wypadki-przy-pracy-w-2013-r-,4,6.html, pobrano w dn. 10.03.2015.
 14. OGP Report No. 456, Process Safety - Recommended Practice on Key Performance Indicators, International Association of Oil & Gas Producers, November 2011, http://www.ogp.org.uk/pubs/456.pdf, pobrano w dn. 22.02.2015.
 15. Raport BHP za rok 2013, materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa.
 16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Koszty społeczne wypadków przy pracy, Warszawa 2013, http://rop.sejm.gov.pl/1 0ld/opracowania/pdf/material62.pdf, pobrano w dn. 18.02.2015.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 nr 105, poz. 870 z poz. zm.).
 18. Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24, poz. 141 z poz. zm.).
 19. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199, poz. 1673 z poz. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu