BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Joanna Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Agent kultury różnorodności : percepcja roli menedżerów w organizacjach wielokulturowych
Agent of Diversity Culture : Top Executives' Perception of the Manager Role in Multicultural Organizations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 1, s. 41-53, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Studia z zarządzania międzykulturowego
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie kulturowe, Organizacje wielokulturowe, Kompetencje kierownicze, Wyniki badań
Cultural diversity, Intercultural organisation, Managerial competencies, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie jedną z coraz częstszych form różnorodności w organizacjach jest różnorodność kulturowa. Jest ona efektem postępującej internacjonalizacji i globalizacji, którym towarzyszy wzrost intensywności powiązań między przedsiębiorstwami, a tym samym ich wewnętrznego kulturowego zróżnicowania. Sytuacja ta dotyczy także przedsiębiorstw polskich.
W związku z tym celem niniejszego opracowania jest upowszechnienie wyników badań empirycznych, w których punktem wyjścia były następujące pytania: 1) Czy kadra zarządzająca polskich firm zauważa potrzebę kształtowania uwrażliwionej kulturowo organizacji? i 2) Jak postrzega swoją rolę i jej wpływ na realizację tego zadania? (fragment tekstu)

In the times of globalization, enterprises and especially managers have to face new challenges concerning cultural differences. Under these circumstances, the main managerial role focuses on coordinating and leading the organizational change towards culturally diverse organization.
The main purpose of this research is to examine the role of managers, as agents of diversity culture, and organizational leaders' perception of this role.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cable D.M., Judge T.A. (1995), The role of person-organization fit in organizational selection decisions, CAHR Working Paper #95-07, Ithaca, NY, Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies.
 2. Czerska M. (2013), Zmiana kulturowa. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 3. Earley Ch., Ang S. (2003), Cultural intelligence. Individual interactions across cultures, Palo Alto CA, Stanford.
 4. Hall E. (2001), Poza kulturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 6. Hampden-Turner Ch., Trompenaars F. (2005), Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (2006), Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Higgs M. (1996), Overcoming the problems of cultural differences to establish success for international management teams, "Team performance management: an international journal", vol., 2 no. 1.
 9. Jankowska-Mihułowicz (2011), Kształtowanie organizacji wielokulturowej - strategie behawioralne, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 4(34).
 10. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Kuc B.R. (1999), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Oskar - Master of Biznes, Warszawa.
 12. Majaro S. (1992), Managing ideas for profit: the creative gap, McGraw-Hill Book Co, London; New York.
 13. Miller M., Fields R., Kumar A., Ortiz R. (2000), Leadership and Organizational Vision in Managing a Multiethnic and Multicultural Project Team, "Journal of Management in Engineering", November/ December.
 14. Schein E.H. (2010), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, 4th Edition, San Francisco.
 15. Sikorski C. (2012), Kultury świata - kultury organizacji. Zapiski z podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 16. Van Dyne L., Ang S., Livermore D. (2009), Cultural Intelligence: A Pathway for Leading in a Rapidly Globalizing [w:] K.M.Hannum, B. McFeeters, L. Booysen (eds.), Leadership across differences: Cases and perspectives, CQ: Pfeiffer, San Francisco,
 17. Prokopowicz P., Ludzie lubią pracować, http://ludzielubiapracowac.blogspot.com/2008/03/zaufanie- w-zyciu-i-w-organizacji.html.
 18. http://www.changedesigns.net/public/organisation/change/The-role-of-a-change-master. html.
 19. http://www.forbes.com/sites/glennllopis/2014/03/24/every-leader-must-be-a-change-agentor-face-extinction/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu