BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawid Leszek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa w latach 2010-2015 na przykładzie powiatu koszalińskiego
Koszalin District in Years 2010-2015 as a Case Study of the Perpetual Usufruct of Lands Owned by State Treasury
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 45 T. 1., s. 215-227, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Majątek Skarbu Państwa, Nieruchomości gruntowe, Użytkowanie wieczyste
State Treasury asset, Ground real estate, Long-term lease
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Powiat koszaliński
Abstrakt
Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, które umożliwia korzystanie z gruntów państwowych i samorządowych. Forma ta stanowi prawo pośrednie międzyprawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. W artykule zbadano nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa na obszarze powiatu koszalińskiego w latach 2010-2015. Na terenie objętym badaniami w analizowanym okresie w użytkowanie wieczyste oddanych było od 473 (2010 r.) do 414 (2015 r.) nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Znajdowały się one na obszarze 11 gmin. Celem opracowania jest analiza danych dotycząca liczby, powierzchni, wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste różnym podmiotom oraz opłat za użytkowanie wieczyste. Badania przeprowadzono na podstawie danych ilościowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Koszalinie.(abstrakt oryginalny)

Perpetual usufruct is a property right that enables leasehold use of land owned by local or state governments. This form of law lies between a proprietorship and a limited property right. In this article properties owned by the State Treasury in years 2010-2015 in Koszalin district were analysed. In this period of time and in mentioned district from 473 (in 2010) to 414 (in 2015) properties were given for use under the right of perpetual usufruct and were located in the area of 11 communes. The aim of this paper is to analyse data concerning the number, surface, value of real estate given for use to different subjects under the right of perpetual usufruct and to analyse updates of perpetual usufruct. The research was conducted basing on the quantitative data obtained from the District Office in Koszalin.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS (2015). Obrót nieruchomościami w 2014 r. Warszawa.
 2. Kokot, S. (2006). Statystyczna analiza wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w budżetach gmin województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 17, 297-306.
 3. Kokot, S. (2009). Ekonomiczne aspekty użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin. Studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 4. Kucharska-Stasiak, E., Ledzion-Trojanowska, Z., Szopiński, J., Żelazowski, K. (2006). Znaczenie użytkowania wieczystego w gospodarowaniu zasobem Gminy Łódź. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości.
 5. Kwartnik-Pruc, A., Trembecka, A. (2015). Wybrane problemy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na przykładzie Miasta Krakowa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (1), 317-329.
 6. Mach, Ł. (2014). Czynniki kształtujące wartość nieruchomości mieszkaniowych w kontekście uwarunkowań makro-, mikro- oraz ultraotoczenia. Econometrics, 4 (46), 52-61.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. t.j. Dz.U. 2007, poz. 2109, z późn. zm.
 8. Ustawa z 14.07.1961 o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Dz.U. nr 32, poz. 159.
 9. Ustawa z 23.04.1964 - Kodeks cywilny. t.j. Dz.U. 2014, poz. 121.
 10. Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. t.j. Dz.U. 2014, poz. 518.
 11. Ustawa z 29.07.2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. t.j. Dz.U. 2012, poz. 83.
 12. Źróbek, R., Kuryj, J., Kuryj-Wysocka, O., (2015). Aktualizacja opłaty rocznej a obciążenia finansowe użytkowników wieczystych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.45/1-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu