BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Terebińska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Motywowanie pozytywne policjantów oraz pracowników policji
Positive Motivation of Police Officers and the Police Employees
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 4 (CD), s. 381-390, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Policja, Motywacje, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Motywacje płacowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Badanie satysfakcji
Police, Motivation, Work motivation, Motivating employees, Motivating by pay, Human Resources Management (HRM), Satisfaction research
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest ocena motywacji pozytywnej do pracy policjantów i pracowników Policji. Często pojawiają się problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników, a następnie zmotywowaniem ich do wykonywanej pracy, zatem niezbędne okazuje się stworzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego w organizacji. Od pracownika w organizacji wymaga się, aby jego działania były coraz bardziej wydajne i skuteczne. Optymalnie funkcjonujący system motywacyjny powoduje zwiększenie efektywności pracy. Autorka przedstawiła analizę czynników motywujących ze zwróceniem szczególnej uwagi na czynniki motywujące pozytywnie policjantów oraz pracowników Policji. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu oraz danych wtórnych zebranych w Raporcie z badania Satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji z 2012 roku. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to evaluate the positive motivation to work of police officers and the police employees. There are often lots of problems with recruting the appropriate employees and then motivating them to work. Therefore the crucial issue is to create appropriate motivating system in an organisation. In organisation it is required that employee should be increasingly efficient and effective. The increase of work effectiveness is a result of optimal motivation system. The main role in human resource management plays motivation. In the article the analyse of motivating factors was presented. The special attention was drawn to the factors concerning positive motivation of police officers and the police employees to work. The article based on source literature and secondary data collected in the Raport from the of work satisfaction of the police officers and the police employees from 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski M., Kopczyński T. (2001). Metody zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 2. Bugiel J. (red.). (2002). Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 3. Dubois D., Rothwell W. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Hellion, Gliwice.
 4. Ferenc J. (2002). Podstawy zarządzania. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Siedlce.
 5. Jachins A. (2008). Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa.
 6. Janowska Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 7. Juchnowicz M. (red.). (2003). Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 8. Kisielnicki J. (2008). Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 9. Krzakiewicz K., Cyfert Sz. (2015). Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Morawski M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Oleksyn T. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kanony, realia, kontrowersje, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 12. Penc J. (1996). Motywowanie w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków.
 13. Perechuda K. (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Pieter J. (1963). Słownik psychologiczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.
 15. Piotrkowski K. (2006). Organizacja i zarządzanie, WSE ALMAMER, Warszawa.
 16. Pomianek T. (red.) (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 17. Schermerhorn J. R. Jr. (2008). Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 18. Wajda A. (2003). Organizacja i zarządzanie, PWE Warszawa.
 19. Zbiegień-Maciąg L. (red.). (2006). Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków.
 20. Brzeźniak A., Chmielewska A., Firsiuk M., Furgała B., Kubik J., Satysfakcja z pracy policjantów i pracowników cywilnych Policji - opinie o sytuacji i warunkach pracy oraz kondycji materialnej, Praca naukowa finansowana ze środków na nauk w latach 2009-2011 jako projekt rozwojowy nr OR00004007, Szczytno 2011. Pobrane z: http://www. policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-77385.pdf (20.11.2016).
 21. Brzeźniak A., Chmielewska A., Lesiak M., Satysfakcja z pracy policjantów i pracowników policji - raport z badania, opr. Wydział Analiz Gabinetu KGP, Warszawa, maj 2012 r. Pobrane z: www.policja.pl/download/1/103249/raport_satysfakcja_PDF.pdf (02.11.2016).
 22. eGospodarka.pl, Skuteczne motywowanie pracowników, 10.04.2013 r. Pobrane z: www. firma.egospodarka.pl/93061,Skuteczne-motywowanie-pracownikow,1,47,1.html (02.11.2016).
 23. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. - Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179, s. 1; isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&type=3 (21.01.2017).
 24. http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/5245,Jestesmy-bardziej-zadowoleni-z-pracy.html, Rośnie zadowolenie z pracy, "Policja 997", nr 4 (109), kwiecień 2014 r., s. 17. Jesteśmy bardziej zadowoleni z pracy! Data publikacji 03.04.2014 r. (21.01.2017 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu