BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski), Saniuk Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych
Aspects of Small and Medium Companies Cooperation in Production Networks
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 99, s. 411-422, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sieci przedsiębiorstw, Przemysł metalowy
Small business, Enterprise networks, Metallurgical industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych daje dziś przedsiębiorstwom wiele dodatkowych możliwości rozwoju, choć jednocześnie rodzi pewne obawy i wymaga rozwiązania wielu problemów. Proces formowania sieci przedsiębiorstw jest uzależniony od stopnia ich przygotowania do udostępniania swoich zasobów, możliwości oszacowania kosztów z tym związanych oraz szybkiego planowania wspólnie realizowanych przedsięwzięć. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny gotowości funkcjonowania współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych, na podstawie analizy literatury oraz przeprowadzonych badań ankietowych na wybranej grupie specjalistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych z regionu województwa lubuskiego, należących do sektora metalowego. (abstrakt oryginalny)

The functioning of small and medium-sized enterprises in production networks gives many opportunities for businesses today, but also raises some concerns and requires the solution of many problems. The process of forming a network of companies for certain joint ventures depends on the degree of preparation of these companies to share their resources, the possibility of estimating the related costs and the rapid planning jointly implemented projects. The article attempts to assess the readiness of the functioning of today's small and medium-sized enterprises in production networks based on the analysis of literature and conducted surveys on a selected group of specialized production companies from the Lubuskie Province region, belonging to the metal sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., Stefanowski J.: Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Bankowej, Poznań 2006.
 2. Czakon W.: Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. "Przegląd organizacji", nr 9, 2005.
 3. Franke U.: The Concept of Virtual Web Organizations and its implications on changing market conditions. "Electronic Journal of Organizational Virtualness", No. 3, 2001, www.virtual-organization.net
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Difin, Warszawa 2007.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 7. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A.: Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego. "Management and Business Administration. Central Europe", nr 4(117), 2012.
 8. Li F., Wiliams H.: Interorganizational systems for collaboration between firms, [in:] Barnes S., Hunt B. (eds.): E-commerce and V-business. Business Models for Global Success. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 9. Perechuda K.: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Placet, Warszawa 2002.
 10. Saniuk S.: Virtual production networks of small and medium enterprises in industrial clusters. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2013.
 11. Urbaniak M.: Wybrane elementy gospodarczych organizacji wirtualnych. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
 12. Walters D., Buchanan J.: The new economy, new opportunities and new structures. "Management Decision", No. 39/10, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu